<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Dijksma ondertekent Klimaatakkoord bij VN

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft namens de EU het Klimaatakkoord van Parijs getekend.

De PvdA-politica zette haar handtekening tijdens een ceremonie bij de Verenigde Naties in New York. De 195 landen die het akkoord hebben gesloten, leggen zich toe op het beperken van de opwarming van de aarde.

Landbouw grote uitstoter methaan

De opwarming van de aarde leidt tot uiteenlopende problemen, zoals de oprukkende woestijn en meer extreem weer en dus wisselende oogsten voor de landbouw. Concreet willen landen de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad. Per land kunnen maatregelen verschillen. De landbouw geldt als grote uitstoter van methaan.

‘We staan voor een forse opgave’.

Afspraken omzetten in actie

Volgens Dijksma is de ondertekening een signaal dat landen de problematiek erkennen en willen samenwerken om tot een oplossing te komen. “Alleen moeten de afspraken nu snel omgezet worden in acties. Daar zijn we al hard mee bezig, want we staan voor een forse opgave. De tijd tikt.”

Nederland is al begonnen met het ratificatieproces. De gemaakte afspraken worden daarmee in wetgeving vastgelegd. Het akkoord treedt in werking als tenminste 55 landen het akkoord ratificeren die tezamen verantwoordelijk zijn voor tenminste 55% van de totale broeikasgasuitstoot in de wereld.

Beheer
WP Admin