AlgemeenNieuws

Dijksma gaat ammoniakonderzoek bestuderen

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaat het onderzoek van het Mesdagfonds naar de ammoniakuitstoot bestuderen. Dat laat het ministerie weten in reactie op de resultaten van het onderzoek naar ammoniakemissie. Inhoudelijk wil het ministerie nog niet reageren.

Uit het onderzoek blijkt uit metingen van ammoniakdepositie dat de rekenmodellen die tot nu toe gebruikt worden voor de ammoniakuitstoot wel ongeveer kloppen, maar ook dat de uitstoot wordt overschat. In de metingen met de apparatuur die tot nu toe werd gebruikt, blijkt een meetfout te zitten waardoor de uitstoot 0 tot 20 procent hoger lijkt dan het werkelijk is. Of de onderzoeksresultaten invloed hebben op het ammoniakbeleid is nog niet duidelijk. Door de nieuwe technieken en kennis te gebruiken, blijft de ammoniakemissie mogelijk onder het door Europa opgelegde ammoniakplafond van 128 kiloton ammoniak. Dat plafond wordt op basis van cijfers uit 2013 licht overschreden.

Het onderzoek werd gedaan door het Mesdagfonds, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en ZuivelNL.

Beheer
WP Admin