<em>Foto: Ruud Ploeg</em> AlgemeenNieuws

Delphy gaat adviseren vanuit de lucht

Onderzoeks- en adviesbureau Delphy kan dit jaar percelen vanuit de lucht in beeld brengen met spectraal-fotografie. Verschillen in gewasgroei binnen percelen zijn een indicatie voor verschillen in de bodem, is de filosofie van het bedrijf.

Extra informatie kan zorgen voor teeltoptimalisatie en meer efficiëntie van input.

De afgelopen drie jaar gebruikte Delphy om met akkerbouwers ervaring op te doen met het maken en interpreteren van de spectraalbeelden en het analyseren van de verschillen in gewasgroei.

Met deze nieuwe dienst maakt Delphy in het groeiseizoen vijf opnames per perceel en per opname drie beelden; een kleurenfoto van het perceel, een beeld voor biomassa en stikstofopname en een warmtebeeld dat de verschillen in gewastemperatuur toont.

De beelden kunnen worden omgezet naar zone- of strooikaart.

Beheer
WP Admin