In de waterschappen komen nog twee vaste plekken in het waterschapsbestuur voor boeren. – Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Boeren krijgen definitief minder geborgde zetels in de waterschapsbesturen

Het is definitief: boeren krijgen minder geborgde zetels in het waterschapsbestuur. De zogeheten geborgde zetels worden beperkt op twee per categorie.

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Bromet (GL) en De Groot (D66) waarin dit geregeld wordt. Ook de verplichting dat een van de geborgde zetels in het dagelijks bestuur moet zitten, komt te vervallen.

Conservatieve partijen probeerden van alles om het wetsvoorstel af te zwakken, uit te stellen of terug te sturen naar de Tweede Kamer, maar vandaag werd het definitief na een hoofdelijke stemming (37 stemmen voor, 32 tegen). In de waterschappen komen nog twee vaste plekken in het waterschapsbestuur voor boeren en twee voor natuur.

Eerder waren er in totaal zeven tot negen geborgde zetels in het waterschapsbestuur. Daarbij waren er maximaal drie zetels voor drie categorieën: boeren, natuur en bedrijven. Deze laatste categorie heeft nu geen recht meer op zo’n vaste plek. De vrijgekomen plekken in het bestuur worden, net als de overige leden van het algemeen bestuur van het waterschap, bij verkiezingen gekozen.

“Het was spannend, maar het is gelukt”, reageert Laura Bromet na de stemmingen. Deze waren een week uitgesteld, omdat vorige week een motie met een voorstel voor een wijziging uitkwam op evenveel stemmen voor als tegen. De gehele stemming werd toen uitgesteld.

Stemming week uitgesteld

Vorige week waren drie senatoren van ChristenUnie en GroenLinks afwezig. Door hun aanwezigheid bij de hoofdelijke stemming vandaag, wisten de indieners van het wetsvoorstel en de motie van GroenLinks nu wel een meerderheid te krijgen. “Zo zie je maar dat aanwezigheid telt bij een hoofdelijke stemming”, aldus Bromet. De Groot is content met het resultaat. Voortaan zijn er nog vier geborgde zetels, twee voor natuur en twee voor landbouw. Daarbij mag geen van de geborgde zetels zitting nemen in het dagelijks bestuur van de waterschappen.

In maart nieuwe verkiezingen

De volgende verkiezingen zijn al in zicht: in maart worden de nieuwe waterschapsbestuurders verkozen. Het is de bedoeling dat dan al de nieuwe regels worden uitgevoerd. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang. 19 december is de laatste dag dat (nieuwe) politieke partijen zich kunnen aanmelden om mee te doen.

In de tussentijd zijn nog wat formele stappen te zetten, waardoor er zorgen waren over de tijdige inwerkingtreding. De initiatiefnemers gaan ervan uit dat alles op tijd lukt om bij de volgende verkiezingen al meer bestuurdersplekken op democratische wijze te kiezen.

Reacties

  1. Bron : 1e Kamer : Deze motie is door de Kamer aangenomen. De fracties van OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, ChristenUnie en 50PLUS stemden voor, de fracties-Otten, PVV, SGP, CDA, VVD, FvD, en fractie-Frentrop tegen.

  2. pvv en fvd hebben het wetsvoorstel aan de meerderheid geholpen….. ik neem aan dat er door boeren niet op deze partijen wordt gestemd. cda vvd en cu tegen

Beheer
WP Admin