Premium
Het 30 jaar oude proefbedrijf De Marke wordt definitief niet van WUR overgenomen door coöperatie De Marke. Maar het agro-innovatiecentrum op de Achterhoekse zandgrond heeft een bomvol onderzoeksprogramma op gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. - Foto: Koos Groenewold RundveeAchtergrond

De Marke gaat door als Achterhoeks agro innovatiecentrum

Beheer
WP Admin