Zelfsturende autonome machines kunnen in de toekomst van groot belang zijn voor de land- en tuinbouw, maar voorlopig is de gangbare trekker nog niet weg te denken van het boerenbedrijf. Dat schrijft RaboResearch in een analyse over het gebruik van robots in de landbouw. - Foto: Michel Velderman MechanisatieNieuws

De gangbare trekker is nog lang niet weg

Zelfsturende autonome machines kunnen in de toekomst van groot belang zijn voor de land- en tuinbouw, maar voorlopig is de gangbare trekker nog niet weg te denken van het boerenbedrijf. Dat schrijft RaboResearch in een analyse over het gebruik van robots in de landbouw.

Belangrijke drempel die de invoering van robots in de weg staat, is de onzekerheid over de veiligheidsregels (zowel van de werkende machine als op het gebied van databescherming).

Robots en zelfsturende trekkers, die werken zonder directe besturing door een chauffeur, kunnen een belangrijke verandering in de landbouw teweeg brengen bij de oogst, bij een vergroting van de productiviteit, bij precisie toepassingen en bij het verlichten van het werk. Maar voordat het zover is, is nog een lange weg te gaan, aldus de Rabo-analyse.

Inzet van autonome machines

Om een autonoom rijdende trekker profijtelijk te maken, moet duidelijk zijn dat het apparaat beter schoffelt, beter zaait, planten beter behandelt of de oogst beter oogst dan de gangbare machinerie. Als er geen duidelijke voordelen zijn ten opzichte van gangbare systemen, zullen boeren niet snel overgaan tot de nieuwe machines.

In een markt waar gespecialiseerde en ervaren trekkerchauffeurs schaars worden, kunnen autonoom rijdende machines worden ingezet – en vaak ook langer dan een gangbare trekker. In principe kan een autonoom rijdende machine doorgaan tot de tank of de batterij leeg is.

Inzet van autonome machines kan op twee manieren profijtelijk zijn: door lagere kosten voor de bediening van de machine en door hogere opbrengsten

Regelgeving staat ontwikkeling in de weg

In het veld zijn verschillende ontwikkelingen gaande op meerdere terreinen. Regelgeving staat de ontwikkeling echter in de weg, net als het feit dat veel kleine bedrijven met weinig armslag bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe machines. De verwachting is dat in de komende jaren meer uniforme standaarden komen. Hierdoor krijgt de ontwikkeling van nieuwe machines mogelijk ook een stimulans. In de Europese Unie zal niet voor 2027 sprake zijn van een regulerend raamwerk voor industriestandaards, aldus de analyse.

In de markt zijn grote bedrijven actyief op het gebied van zelfrijdende trekkers. John Deere, Case IH, New Holland, Kubota, Yanmar, Claas en Monarch Tractor worden genoemd in de Rabo-analyse.

Beheer
WP Admin