AlgemeenNieuws

D66 wil andere vorm van landbouw in 2025

Den Haag – D66 pleit voor een transitie naar een nieuwe vorm van landbouw.

D66-Kamerlid Gerard Schouw spreekt van een nieuwe ecologische landbouw, waarbij sprake moet zijn van een gesloten kringloop, waarbij gestreefd wordt naar grondgebonden productie en waarbij dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ook moet er op de markt een goede balans komen tussen bedrijfsleven en overheid. “Over de onbalans op de markt wordt al jaren gesproken, maar er wordt niet ingegrepen. Boeren moeten een boterham kunnen verdienen met hun producten. De productie moet hiervoor meer gericht worden op kwaliteit en niet op kwantiteit. Van bulk naar merkproduct, zoals ook bij tomaten is gebeurd. Na de waterbommendiscussie zijn er nu verschillende soorten tomaten op de markt. Dat zou ook met andere producten moeten gaan gebeuren”, vindt Schouw.

Om de kringloop sluitend te krijgen wil D66 dat er meer onderzoek wordt gedaan naar bijvoorbeeld de teelt van soja, om de grote soja-importen terug te dringen. ‘We willen een gesloten kringloop op zo klein mogelijke schaal.

D66 heeft de hoofdlijnen van het nieuwe voorstel inmiddels in beeld. “Maar we willen het plan nog verder handen en voeten geven”, legt Schouw uit. Hij verwacht de landbouwvisie van D66 dit najaar te presenteren, met bijbehorende actieplannen voor de sector.

Beheer
WP Admin