Foto: Jan Kramer AlgemeenNieuws

COV voert gedragscode voor vleessector in

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een gedragscode ingevoerd voor de vleessector.

De COV Code is opgesteld om te voorkomen dat het imago van de Nederlandse vleesketen door onzorgvuldig handelen kan worden geschaad. Deze code is een gids voor gepast gedrag en juist handelen. Dit geldt voornamelijk op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit van dierlijke producten.

Dierenwelzijn

“Deze code vormt een verbijzondering op de algemene Gedragscode Levensmiddelenketen, met name vanwege het aspect van het dierenwelzijn, zoals dat in de vleessector speelt”, aldus voorzitter Jos Goebbels in het persbericht.

Een belangrijk onderdeel in de code is dat bedrijven de dierenwelzijnsregels naleven en dat dieren met respect worden behandeld. In het geval van misstanden, kunnen medewerkers op basis van de COV Code melding maken bij de animal welfare officer of een vertrouwenspersoon.

Daarnaast is een onderdeel van de code dat bedrijven afspreken alle in het werk te stellen om te zorgen dat de risico’s op voedselfraude in de schakel voor en na het bedrijf in de keten zijn vastgesteld. De leden van COV zien er op toe dat ook de voorafgaande en aansluitende bedrijven aan de eigen schakel in de keten zulke inspanningen leveren.

Beheer
WP Admin