Cor Hoogeveen - Foto: Jan Willem Schouten RundveeNieuws

Cor Hoogeveen in bestuur FrieslandCampina

De ledenraad van coöperatie FrieslandCampina heeft Cor Hoogeveen benoemd tot lid van het bestuur.

Zijn benoeming gaat in op 19 december 2017. Hij wordt dan ook lid van de raad van commissarissen.

Hoogeveen is melkveehouder in Wieringerwerf en sinds 2011 districtsraads- en ledenraadslid. Hij volgt Jan Keijsers op. Erwin Wunnekink is herbenoemd als bestuurslid.

Beheer
WP Admin