AlgemeenAchtergrond

Consumentenbond tegen minimumprijs groente

Utrecht – De Consumentenbond noemt een minimumprijs niet in het belang van consumenten. Een herstel van de groentemarkt zou via natuurlijke weg tot stand moeten komen, stelt de organisatie.

Maatschappelijke en fairtrade organisaties erkennen de ontwrichte marktverhoudingen na de Ehec-crisis, maar zien geen aanleiding voor een beroep op een eerlijke prijs of ethisch handelen. De Consumentenbond erkent dat afnemers voor groenten prijzen betalen waarvan ze weten dat telers in financiële problemen komen. ”Tegen een minimumprijs zouden we ons principieel verzetten”, stelt een woordvoerder.

Fairtrade-organisaties als Max Havelaar zien in de Ehec-crisis geen rol voor zichzelf weggelegd. Max Havelaar kent een keten voor landbouwproducten van telers in ontwikkelingslanden. Daar zit een minimumprijs in opgesloten. ”We vinden natuurlijk dat een eerlijke prijs voor alle telers zou moeten gelden, maar we zijn echt gespecialiseerd in ontwikkelingslanden. We krijgen wel eens vragen van telers in Europa, maar het zijn echt twee verschillende ketens. Daar willen we ons keurmerk niet aan verbinden”, zegt een woordvoerder.

Bij Milieu Centraal en Milieudefensie ligt de Ehec-crisis buiten het zichtveld. De vooruitgang van de glasteelt op milieugebied op de lange termijn ligt al vast in investeringen door telers. ”We denken niet dat de crisis daarom van invloed is op de vooruitgang op dit punt”, stelt Milieu Centraal.

Ook Fairtrade Nederland ziet geen relatie tussen de Ehec-crisis en de eerlijke handel voor de eigen producten.

Beheer
WP Admin