Nieuwe varkensstal van Dhr Welvaarts en van der Meijden te Diessen AlgemeenNieuws

Commissie voor stankreductie combiluchtwassers

Een commissie gaat onderzoeken hoe geuroverlast door combiluchtwassers verminderd kan worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een commissie benoemd die gaat onderzoeken hoe op korte termijn de geurhinder is te verminderen voor mensen die wonen bij een veehouderijbedrijf met een combiluchtwasser. Het blijkt namelijk dat combiluchtwassers minder doeltreffend geuruitstoot tegengaan dan is berekend bij de vergunningverlening.

Combiluchtwasser in een groepsaccomodatie voor opfokzeugen. Combiluchtwassers zouden minder doeltreffend geuruitstoot tegengaan dan is berekend bij de vergunningverlening. - Foto: Bart Nijs

Combiluchtwasser in een groepsaccomodatie voor opfokzeugen. Combiluchtwassers zouden minder doeltreffend geuruitstoot tegengaan dan is berekend bij de vergunningverlening. – Foto: Bart Nijs

In haar brief aan de Kamer schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat Pieter Jan Biesheuvel voorzitter wordt van de commissie. De andere commissieleden zijn afkomstig van het RIVM, de GGD, Wageningen UR en Universiteit Utrecht. De staatssecretaris wil deze zomer de bevindingen van de commissie ontvangen. Op basis daarvan gaat ze dit najaar beleid maken.

Standpunt POV

De commissie zal ook de standpunten van de Producenten Organisatie Varkenshouderij bestuderen over de voorgenomen wijziging van de Regeling geurhinder veehouderij (Rgv). De commissie is gevraagd vooral in te gaan op het POV-standpunt dat de wijziging van de Rgv verduurzaming van de varkenshouderij juist tegengewerkt.

Voor het eind van dit jaar wil de staatssecretaris geurbeleid hebben voor de lange termijn. Daarvoor levert de commissie ook een advies.

Beheer
WP Admin