De CoViVa gaat in beeld brengen hoe zeugen en gelten erbij liggen op de varkensbedrijven in Nederland. – Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

CoViVa brengt welzijn zeugen en gelten in beeld

De Coalitie Vitale Varkenshouderij CoViVa start een onderzoek naar het welzijn en de inzetbaarheid van zeugen en gelten. Dit onderzoek begint na de zomer op honderd bedrijven.

Royal GD brengt in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij het welzijn van gelten en zeugen in beeld. Het project heet Duurzame inzetbaarheid gelten en zeugen. De voorbereidingen zijn getroffen. Het protocol om het welzijn te monitoren is gereed en wordt getest in de praktijk. Het is de bedoeling dat na de zomer op honderd bedrijven wordt beoordeeld hoe het ervoor staat met het welzijn van deze diergroep. De partners in de CoViVa vragen zeugenbedrijven om mee te doen aan de nulmeting.

Daarbij wordt echt ingezoomd op de dieren, niet op de stal of de hokinrichting. Dat vertelt sectormanager varken Eveline Willems van Royal GD, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering. Zo worden zeugen en gelten onder meer beoordeeld op hun conditie, klauwen, gedrag richting verzorgers, letsel of andere afwijkingen, zoals een beschadigde staart.

Onderzoek moet een eerste indruk geven

Het gaat dus om een eerste indruk. Hieruit kan blijken dat het niet nodig is meer bedrijven te screenen. Maar het tegenovergestelde kan ook, dat de uitkomsten aanleiding vormen om op meer bedrijven een of meer punten onder de loep te nemen. Nog een mogelijkheid is dat de screening over enkele jaren wordt herhaald. Dit om te beoordelen in welke richting het welzijn en de levensduur van gelten en zeugen zich heeft ontwikkeld.

Beheer
WP Admin