CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

CDA wil productschappen terug

Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA, pleit voor de terugkomst van de productschappen om het gezamenlijke landbouwbelang weer centraal te stellen.

Dat doet hij in een opinie-artikel, geschreven voor het Algemeen Dagblad en te lezen op de CDA-website. Heerma betoogt dat de vertrouwenskloof tussen burgers en overheid, zoals Remkes beschreef, het gevolg is van neoliberalisme en individualisering: “De individuele vrijheid stond voorop en de markt kon het beste voorzien in de keuzes die ‘zelfredzame’ mensen willen maken.”

De staat is een ‘anonieme technocratie geworden, aldus Heerma. In de landbouw is dit te merken in het stikstofdossier: “Tot 2015 kenden we in Nederland nog de product- en bedrijfschappen, verenigingen van bedrijven in eenzelfde branche of keten. Alle belangrijke spelers zaten aan tafel en deelden een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een gezonde keten. Een bemiddelaar als Remkes was niet nodig.”

Pleidooi voor herinvoering

Heerma betreurt het verdwijnen van de productschappen. Een herinvoering zou beter zijn, blijkt uit zijn artikel. “Het teruggeven van deze publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden aan de ‘polder’ en de samenleving, is een belangrijke stap om de erfenis van dertig jaar ieder-voor-zich terug te draaien en het gezamenlijk belang weer centraal te stellen.”

Heerma heeft al eerder een pleidooi gevoerd voor het opnieuw introduceren van productschappen. Bij de algemene beschouwingen in 2020 pleitte hij voor een ‘productschap 2.0’.
Beheer
WP Admin