Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

CBS: saldo’s bij biologische bedrijven gemiddeld hoger

Biologische landbouwbedrijven haalden tussen 2011 en 2020 een hoger saldo dan gangbare bedrijven. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na analyse van de financiële gegeven van landbouwbedrijven in deze periode.

Gemiddeld werd in de periode van 2011 tot en met 2020 op biologische bedrijven een saldo van € 102.000 behaald. Op gangbare bedrijven was dit € 81.000.

Variatie tussen jaren groot

De variatie tussen jaren is groot. In 2015 zat er een verschil van € 38.000 tussen bio en gangbaar (ongeveer 50%). In 2013 was dit maar € 2000. (3%). In het meest recente jaar dat onderzocht is, 2020, behaalden biologische bedrijven gemiddeld een saldo van € 110.000. Dat is ongeveer een kwart hoger dan gangbare bedrijven. Deze bedrijven behaalden in 2020 een saldo van € 89.000.

Het hogere saldo bij bioboeren komt voort uit hogere opbrengsten, maar ook hogere kosten. In 2020 was de gemiddelde opbrengst voor een biologisch bedrijf € 819.000. Bij gangbare bedrijven was dit € 599.000, een verschil van 37% . De gemiddelde kosten waren bij een biologisch bedrijf in 2020 € 709.000. Bij een gangbaar bedrijf was dit € 510.000 . Gemiddeld lagen de kosten bij een biologisch bedrijf zo’n 39% hoger dan bij een gangbaar bedrijf. De opbrengsten op biologische bedrijven waren 37% hoger waren.

Grote verschillen tussen sectoren

De verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven schommelen sterk per jaar. In de biologische melkveehouderij behaalden biologische producenten in 2015 42% meer saldo dan hun gangbare collega’s. In 2017 – het jaar van het fosfaatreductieplan – was het saldo bij biologische melkveehouders 4% lager dan bij gangbare producenten. In 2016 was er sprake van een sterke groei van het aantal biologische melkveebedrijven. in 2011 was dit 2% lager. In 2020 was het saldo van een gemiddeld biologisch melkveebedrijf € 108.000, ten opzichte van € 91.000 op een gangbaar bedrijf, 20% meer. Over tien jaar gemiddeld komen biologische melkveebedrijven op 11% hoger saldo uit dan de gangbare collega’s.

Bio-akkerbouw van lager tot 45% hoger saldo

Bij de plantaardige sectoren ligt het saldo gemiddeld over tien jaar 5% hoger bij biologisch dan bij gangbare productie. Ook hier zijn de verschillen groot. In 2019 behaalden biologische akkerbouwers 45% hoger saldo (€ 114.000 ten opzichte van € 78.000). In de periode van 2011 tot en met 2015 behaalden biologische akkerbouwers juist een lager saldo. Biologische akkerbouwbedrijven behaalden in 2020 gemiddeld een saldo van € 82.000. Dat was 13% hoger dan gangbare akkerbouwbedrijven die een gemiddeld saldo van € 73.000 behaalden. De verschillen in de (vollegronds)tuinbouw in saldo’s zijn heel groot, mede door de grote variatie in omvang en type van de bedrijven.

In de biologische landbouw is de melkveesector met een aandeel van 28% de grootse deelsector.

Reacties

 1. Toch verbazen mij de gemiddelde gangbare saldo’s ook wel enigszins, op ons gangbaar grasbedrijf amper 8000lt toch zo’n 38ha bij kunnen schrijven afgelopen 25jaar.

  1. En 100% afgetikt attie of moet je nog een tijdje? Een geldlening zijn wel inkomsten maar geen opbrengsten.

  2. Nee farmerbn, zo’n drie kwartjes per liter maar ook de stal gespiegeld 2013 en een woning 21.

 2. Meestal krijg je extra subsidies als je sociaalwenselijk produceert en daardoor minder marge draait. Dat is bij bio dus niet (meer) het geval. Extra steun is daardoor niet meer nodig. Bioboeren zullen met dit artikel niet blij zijn.

 3. Dus moet 25% maar overschakelen volgens de politieke droom,
  Artikel in 2033,
  Biologische landbouw heeft jaar in jaar uit lagere marges dan gangbaar…..
  Niet voor niets zijn politici politici en MKB ers MKB ers, ……..

 4. Het lijkt mij niet zo slim om investeringen te doen in de productie van een duurder voedsel pakket voor een consument die elke dag wat minder te besteden heeft.

Beheer
WP Admin