Zo dicht langs een droogvallende sloot bemesten mag vanaf dit jaar niet meer. - Foto: Michel Velderman AlgemeenNieuws

Bufferstrook toch dit jaar al verplicht

Nieuwe,  strengere mestregels zoals bufferstroken langs sloten, worden toch eerder ingevoerd dan minister Piet Adema (Landbouw) van plan was.

Boeren moeten dit jaar toch rekening houden met bufferstroken langs waterlopen waar ze niet mogen bemesten. Ook gaan de maatregelen omtrent het tijdig inzaaien van vanggewassen op zand en löss dit jaar alsnog gelden. De Europese Commissie heeft landbouwminister Piet Adema teruggefloten en dwingt Nederland om de derogatiebeschikking in 2023 onverkort uit te voeren.

In december bood Adema een jaar speelruimte voor de bufferstroken en de vanggewassen om beter aan te sluiten bij de praktijk en om alles in wetgeving vast te kunnen leggen. Brussel gaat hier echter niet mee akkoord.

Bemestingsvrij, niet teeltvrij

De verplichte bemestingsvrije zone van 3 meter langs watervoerende sloten komt er dus toch dit jaar al. Langs droogvallende sloten gaat het om 1 meter. Langs waterlichamen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) of zijn aangemerkt als ecologisch waardevolle beken, geldt een bufferstrook van 5 meter. Langs reguliere sloten mag de bufferstrook versmald worden naar 1 meter als de bufferstrook meer dan 4% van het perceel zou omvatten.

De bufferstrook in het kader van de derogatiebeschikking is geen teeltvrije zone: ingezaaide gewassen hoeven niet vernietigd te worden, ze mogen alleen niet bemest worden. Minister Adema wil dit via een ministeriële regeling per 1 maart invoeren.

Verplicht vanggewas op zand ook dit jaar

Ook de korting op de gebruiksnorm op zand en löss, als je na 1 oktober een vanggewas zaait, gaat dit jaar in. Inzaai van een vanggewas mag later – tot 31 oktober – maar dan geldt een korting op de gebruiksnorm. Hierbij geldt een uitzondering voor wintergewassen. Hoe deze regeling er precies uit gaat zien en welke gewassen definitief worden aangemerkt als wintergewas en vanggewas is nog niet vastgesteld.

Lagere norm in drie gebieden

Kritiek van Brussel leidt er ook toe dat Adema versneld drie gebieden aanwijst als ‘met Nutriënten Vervuilde gebieden’ (NV-gebieden). Bedoeling was dat dit later zou gebeuren. Het gaat om gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant.

In deze gebieden krijgen derogatiebedrijven te maken met dezelfde lage bemestingsnorm die nu ook al in de zuidelijke zand- en lössregio geldt. In 2023 is dit 220 kilo stikstof uit dierlijke mest. Later zullen nog meer gebieden aangewezen worden. Richting 2025 moeten de gebruiksnormen in alle NV-gebieden 20% verlaagd worden.

LTO dreigt met rechter tegen Eurocommissaris

LTO Nederland reageerde vrijdag verbijsterd op het nieuws dat het overgangsjaar nu toch geschrapt wordt. De organisatie dreigt met een rechtsgang tegen de Europese Commissie als boeren gedwongen worden hun gewas te vernietigen door een misverstand tussen Nederland en de commissie. Voorzitter Sjaak van der Tak noemt het ingrijpen van Brussel geen regelgeving, maar regel-rancune. Lees meer hierover in artikel Brussel tikt Adema op de vingers om uitstel mestregels.

Reacties

 1. Ik geloof dat Bakermans ook ff niet meer weet waar het noorden ligt.
  ja, er zitten er tussen die met een riek nog niet te voeren zijn.
  Weet je wat ook zo raar is aan dat volk? Nou, dat ze niet gewoon vertrekken als ze’t hier in de EU niet bevalt. Maar het zal toch niet zijn, dat ze pretenderen om met een kleine minderheid hier de dienst uit te moeten maken. Aanpakken als ze boel verkloten. Manieren bij leren.

 2. Wie is hier de viespeuk?
  Op landbouw grond wil men graag huizen zetten . De grond is schoon. In de stad of industrie grond moet vaak gesaneerd worden.
  Water uit boerensloot is drinkbaar tot de riooloverstort openstaat.
  Op mest van dieren groeit een gezond gewas zonder schadelijke stoffen. Slib van riool bevat veel stoffen die je echt niet in jouw voedsel wil hebben.
  Stikstof van dieren is een kringloop. Van verbrandingsgassen niet.
  Men wil de rotzooi op het bordje van de boeren schuiven zodat ze het zelf niet hoeven op te ruimen.

  1. water uit de boerensloot is gewoon drinkbaar, als er maar geen zuiveringsinstallatie van een dorp op loost, dan gaat het mis……. daar waar geloosd wordt is de slootbodem verontreinigd….

 3. Even anders, die Sjaak van der Tak dreigt zelfs met een gerechtelijke procedure tegen de EU commissie.
  Wat een dwaas om zoiets te roepen als LTO bestuurder. Hij geeft hiermee blijk de boel nog verder op scherp te gaan zetten i.p.v. door overleg tot een oplossing te komen. Een dwaas van een bestuurder, ongeschikt en onbekwaam. Als ik z’n kop op de tv zie, zap ik ook altijd ff weg.

 4. Dat bedoel ik, zoals Graaf reageert!
  Pas op hoor, er zitten smeerlappen onder die tot alles in staat zijn!
  Hebben we gezien met die anarchistische tractorrellen, wetteloos volk
  Gelukkig valt er niks te traceren.
  Maar dat gajes links laten liggen is beter.
  Ik vind wel, dat de volgende keer Rutte een paar Leopard 2 bergingstanks van onze oosterburen moet lenen en de hele zooi gelijk naar de oud ijzerhoop moet laten schuiven.

 5. We zullen die EVEN ANDERS is ff traceren,kijk dat is zo on reaguurder die niet met eigen naam op dit Forum wil,dat zegt wat over het stuk verdriet !!!

  1. Meneer Graaf ik heb laats uitgebreid uitgelegd waarom ik onder synoniem reageer dat blijf ik niet doen.
   Dat je het niet met me eens bent prima, maar ik ben een positief ingesteld mens dus zeker geen stuk verdriet. Wat mij betreft mag je van mening zijn dat de veestapel in hiërarchie boven de mens gaat maar die mening is verdomd onrealistisch

 6. Het is te belachelijk voor woorden dat de overheid over je eigendom de grond beslist.
  Ik zeg toch ook niet wat de mensen met hun huis of tuin moeten doen.

  Moet je bevolkingsgroei eens zien in Nederland, dat tast de waterkwaliteit aan.
  Wat mensen wel niet in het riool gooien.
  En via riool overstort in de wateren terecht komt. En wat mensen in de wereld allemaal wel niet in het water gooien. En de boer heeft het gedaan.
  Mest heb je nodig anders groeit er niks.
  Een grote rotzooi wordt het met die buffer stroken. En de boer heeft het weer gedaan.

 7. Kijk heren door steeds halsstarrig overal tegen te zijn en niet in te zien dus blind te zijn voor de maatschappelijke vraagstukken zoals stankoverlast wat gemakkelijkheid halve wordt afgedaan als geurhinder ik pleit hier al jaren op dit forum om een echte dialoog, dus een dialoog waar de ruimte is om te veranderen .
  Ik snap heus wel dat een boer niet van vandaag op morgen kan veranderen van bedrijfsvoering maar als je levensdoel is 7 dagen per week 2 keer per dag tot je dood gaat aan een stel spenen te blijven rukken dan denk ik jongens denk toch eens na

 8. Zoals ook hier weer; voorzitter LTO Sjaak van der Tak dreigt met rechter tegen Eurocommissaris.
  Het voorstel van Piet Adema een jaar speelruimte voor de bufferstroken te bepleiten in Brussel was onhaalbaar. De negatieve effecten van het te veel aan mest uitrijden zijn al decennia’s bekend. Altijd maar negeren heeft dit als gevolg en nu dreigen naar de rechter te stappen. Sjaak ga eens aan de slag.

  1. Het heeft geen zin je gelijk te geven want met de bevolkingsgroep waarmee we proberen een discussie te voeren is horende doof en ziende blind . Met Sjaak van der Tak voorop.

 9. Zoals ook hier weer; voorzitter LTO Sjaak van der Tak dreigt met rechter tegen Eurocmmissaris.
  Het voorstel van Piet Adema een jaar speelruimte voor de bufferstroken te bepleiten in Brussel was onhaalbaar. De negatieve effecten van het te veel aan mest uitrijden zijn al decennia’s bekend. Altijd maar negeren heeft dit als gevolg en nu dreigen naar de rechter te stappen. Sjaak ga eens aan de slag.

 10. Heel vermoeiend hoe het geklungel zich opstapelt. In een tijd dat vertrouwen moet worden opgebouwd is het beetje dat was ontstaan in een paar uur weer verdampt. Dat de derogatie er af zou gaan was mi al een tijd onvermijdelijk, maar LNV/Adema is andermaal naïef in de valkuil gestapt dat het allemaal wel meevalt en maatregelen rustig aan kunnen.
  Begrijpelijk dat LTO nijdig is om de manier waarop het nu gaat. Ze dreigen met de rechter, maar moeten echter niet vergeten dat het eigen beleid van jaren aan de handrem trekken bij CDA en VVD ook niet handig was en ze daardoor mede oorzaak zijn geworden van de situatie waarin alles is beland.
  Het is de politiek die bepaald, maar die lopen een hordenrace waarbij geen horde meer overeind blijft en de lopers struikelend en elkaar weer optrekkend het parcours over gaan.

  1. Zou het niet zo zijn dat dat de landbouwsector alle ,,onheil” over zichzelf hebben afgeroepen , door steeds te blijven Lobbyen voor onrealistische eisen.
   Waarom zou de Nederlandse boer die er voor gezorgd heeft dat de waterkwaliteit in Nederland het slechtste is van heel Europa van Europa uitstel krijgen.
   Een sector die dwars blijft liggen tegen de stikstofplannen en met totaal geen redelijke alternatieven komt staat buitenspel, en dat hebben ze zichzelf gezet

  2. even anders , de nederlandse boer heeft er zeker niet voor gezorgd dat de waterkwaliteit het slechtste van europa is. dat doen we zelf, o.a door riool overstorten, veel te veel mensen per km2 daardoor veel meer vervuilende eenheden die niet honderd % gezuiverd kunnen worden, alle ganzen die o.a in zeeland alle bietenkoppen en grassen opeten en weer uitschijten, in de meeste tijd dat ze op het oppervlakte water verblijven , enz…..

Beheer
WP Admin