Foto: Mark Pasveer AkkerbouwOpinie

‘Brusselse belofte aan bietentelers maakt schuld’

De Europese Commissie beloofde suikerbietentelers meer transparantie in de suikermarkt, om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt. Hoewel de suikerquotering al bijna een halfjaar geleden is beëindigd, heeft de Commissie deze belofte nog niet ingelost.

Sinds 30 september 2017 is er geen marktordening meer voor suiker. Het wegvallen van deze beschermingswal biedt de Europese bietentelers en suikerindustrie de mogelijkheid om hun productie beter af te stemmen op de afzetkansen op de wereldmarkt. Om deze afstemming optimaal te laten zijn, is goede, actuele en transparante informatie nodig. Deze werd ook door de Europese Commissie toegezegd, maar vooralsnog blijft Brussel in gebreke.

Publicatie EU-suikercijfers loopt 2 maanden achter

Brussel publiceert wel exportcijfers en prijzen van suiker, maar deze cijfers worden met een vertraging van 2 maanden bekendgemaakt. De Europese Commissie ziet wel in dat dit niet voldoende is om telers te kunnen voorzien van adequate informatie. De Commissie gaat daarom in gesprek met enkele EU-lidstaten en grote suikerexporteurs die een betere informatieverstrekking tegenhouden.

‘Dwarsliggers noemen de info concurrentiegevoelig, maar profiteren van informatieachterstand telers en afnemers’

De dwarsliggers noemen de informatie concurrentiegevoelig. Aan de andere kant profiteren zij van een informatieachterstand bij afnemers en bietentelers. De Commissie moet daar snel een einde aan maken, anders profiteert slechts een heel klein deel van de partijen in de vrije markt.

Lees over dit onderwerp ook: Brussel wil meer inzicht in suikermarkt.

Een overzicht van de prijzen van suiker op de termijnmarkt in Londen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin