Bufferstroken worden niet per 2023, maar per 2024 verplicht. - Foto: Boerderij AlgemeenNieuws

Brussel kritisch over uitstel invoering bufferstroken

De Europese Commissie maakt bezwaar tegen het uitstellen van de verplichte bufferstroken langs watervoerende sloten.

De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt over de uitvoering van de derogatiebeschikking. Aanleiding is het uitstel dat landbouwminister Piet Adema geeft aan boeren voor het invoeren van de verplichte bufferstroken van 3 meter langs watervoerende sloten. Deze stroken zijn verplicht volgens de derogatiebeschikking.

Bufferstroken verplicht per 2024

Omdat er zo laat helderheid is gekomen over de bufferstroken en omdat de nieuwe regels nog niet in lijn zijn met de huidige regelgeving zoals opgenomen in het activiteitenbesluit, heeft Adema begin december laten weten dat de verplichte 3 meter bufferstrook per 2024 van kracht wordt, in plaats van per 2023.

De Europese Commissie maakt hier nu bezwaar tegen. D66’er Tjeerd de Groot is bezorgd dat het niet uitvoeren van de derogatiebeschikking gevolgen heeft voor behoud van de derogatie voor de komende jaren.

Adema zegt dat er vragen zijn gesteld door de Commissie of Nederland wel op een goede manier voldoet aan alle voorwaarden. Die gesprekken lopen. “Er is op zich geen reden tot grote zorgen op dit moment, wat ons betreft.”

Adema gaat er vanuit dat Nederland en Brussel er wel uit komen, maar hij erkent dat het moeilijke gesprekken zijn. Ook voor januari zijn nog hierover een aantal gesprekken gepland.

Beheer
WP Admin