AkkerbouwNieuws

Brazilië: 450 miljoen euro voor hogere opbrengst

Sao Paulo – Brazilië stelt 450 miljoen euro beschikbaar voor financiering van een programma dat in de periode 2014-2018 moet zorgen voor hogere opbrengsten in de suikerrietteelt.

Betrokken zijn de Braziliaanse ontwikkelingsbank BNDES en het aan het Braziliaanse ministerie van wetenschap en technologie gelieerde agentschap Finep. Dat meldt het Braziliaans-Arabische persbureau Anba.

De suikerrietproductie ligt in Brazilië op 11 tot 12 ton ruwe suiker per hectare. De productiviteit stijgt echter nog maar 1 procent per jaar, waar 3 procent voorheen gewoon was. In de verwerkende industrie boekt men nog wel vooruitgang, maar de teelt houdt daarmee geen gelijke tred. Als dat nu al gerealiseerd zou kunnen worden zou er in de periode tot 2020 circa 12 miljard liter ethanol extra geproduceerd kunnen worden, 40 procent meer dan nu. De eerste resultaten denkt men nu in 2018 te boeken.

Het programma ‘Paiss Agricola’ omvat initiatieven in verschillende categorieën: gewasveredeling (vooral transgeen), nieuwe zaai- en oogstapparatuur met accent op precisielandbouw, beheerssystemen voor integrale planning en productie, snellere en efficiëntere zaaimethodiek en introductie van systemen waarmee de teelt beter aansluit op de ethanolindustrie. In de Braziliaanse suikerrietsector geregistreerde bedrijven komen in aanmerking voor steeds één businessplan per categorie.

Het grootste deel van de 450 miljoen euro betreft voorfinanciering. Iets meer dan 5 procent is beschikbaar voor volledig door de overheid betaalde projecten, met name die met een technologisch gezien hoog risico.

Beheer
WP Admin