Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Brabants waterschap vraagt boeren zo min mogelijk te beregenen

Het Brabantse waterschap De Dommel roept boeren die grondwater gebruiken voor beregening op om zo min mogelijk te beregenen.

Aan sportclubs, gemeenten en inwoners van het Dommelgebied wordt dezelfde oproep gedaan.

Sinds 16 juli geldt in bijna heel Midden-Brabant ook al een verboden om water op te pompen uit beken en sloten voor beregening van gewassen of het sproeien van tuinen en plantsoenen.

De Dommel doet nu een oproep om ook grondwater zo min mogelijk te gebruiken voor landbouwgronden, sportvelden en tuinen, en als het echt nodig is alleen ’s avonds of ’s nachts te beregenen omdat dan minder water verdampt.

Gemiddeld neerslagtekort van 280 millimeter

Nederland heeft inmiddels landelijk een gemiddeld neerslagtekort van 280 millimeter. Daarmee behoort 2022 tot de 5% droogste jaren. De hoeveelheid regen die de komende dagen valt zal dit niet teniet kunnen doen. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling verwacht hoogstens dat het tekort nu stabiliseert.

In zijn meest recente droogtemonitor constateert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling dat het in steeds meer gebieden lastig wordt om voldoende water aan te voeren. Ook neemt het risico op verzilting in met name West-Nederland toe.

Stuw open tegen verzilting

Rijkswaterstaat kondigde gisteren aan een Utrechtse stuw open te zetten om verzilting op de Lek en de Hollandsche IJssel tegen te gaan. Door de lage waterpeilen in de grote rivieren is er te weinig tegendruk en komt er zout zeewater het land in. Door de stuw een beetje open te zetten hoopt Rijkswaterstaat tegendruk te geven zodat voldoende zoet water beschikbaar blijft voor drinkwater, landbouw, natuur en industrie in West-Nederland.

De lage grondwaterstanden waren voor waterschap Vechtstromen vorige week aanleiding om in Twente en delen van Salland een verbod op het onttrekken van grondwater rond kwetsbare natuurgebieden in te stellen. Ook gelden er in diverse regio’s onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater.

Reacties

  1. De landbouw is verantwoordelijk voor 8 a 9 procent van het totaal dat onttrokken wordt aan grondwater, ik denk dat ze eerst maar is ergens anders moeten gaan kijken waar ze kunnen besparen, zoals grondwater oppompen en in de reusel laten lopen…..
    Natuur herstelt zichzelf wel weer ,een oogst die gaat verloren!
    Bij waterschap de dommel mogen we al tot 1 juni geen grasland regenen, en als het hardste nodig nodig is beginnen ze weer te piepen, ze bekijken het maar voort daar.

    1. Bij netersel hebben ze de oevers verbreed van de reusel. Nu zitten ze grondwater erin te pompen want hij viel droog.
      Ik ben geen waterdeskundige maar als je water meer ruimte geeft, warmt het eerder op, meer verdamping door groter oppervlakte. Het is puur dom beleid van waterschap en natuurclubjes. Allemaal wens projectjes en verkwisting van geld. Mensen kunnen in de kou zitten maar de Reusel meandert weer.

Beheer
WP Admin