Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Brabant: Sloopschakel helpt bij sloop lege stallen

De nieuwe website www.sloopschakel.nl moet eigenaren van lege of vrijkomende stallen in provincie Brabant voorzien van informatie over wat er komt kijken bij sloop en verwijdering van asbest. Ook kunnen boeren er zelf een kostenberekening maken. Dat meldt provincie Noord-Brabant.

Bij het slopen van stallen komt veel kijken en zijn vaak meerdere partijen betrokken. Met behulp van Sloopschakel wil de provincie het voor eigenaren makkelijker maken om een goede afweging te maken. 6 Brabantse gemeenten organiseren een informatieavond over dit thema.

Aanleiding voor de oprichting van Sloopschakel is de recente berichtgeving dat er de komende jaren nog zo’n 2,5 miljoen vierkante meter aan leegstaande agrarische gebouwen bijkomt, bovenop de 1,4 miljoen vierkante meter die de afgelopen 5 jaar al leeg kwam te staan.

Het initiatief komt oorspronkelijk uit Overijssel, Gelderland en Drenthe, waar eigenaren van asbestdaken de coöperatie Asbestschakel oprichtten. Daarmee helpen zij dakeigenaren inzicht te krijgen in de complexe materie rond asbestsanering. De initiatiefnemers richten nu ook een coöperatie in Zuid-Nederland op, die zich naast www.asbestschakel.nl ook op de sloop van agrarische gebouwen richt via www.sloopschakel.nl.