Emissiearme varkensstal waarin biggen op stro liggen. Brabant zet in op stalinnovatie om stikstofdepositie terug te dringen. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Brabant moet pas op de plaats maken met stalinnovatie

Stalinnovatie is een van de belangrijke onderdelen van de Brabantse aanpak om de stikstofdepositie te verminderen. Maar die aanpak staat onder druk.

Doordat in verschillende rechterlijke uitspraken vraagtekens zijn gezet bij de onderbouwing van de emissievermindering middels stalinnovatie, moet de provincie pas op de plaats maken.

De Brabantse omgevingsverordening zal waar nodig worden aangepast, zegt gedeputeerde Erik Ronnes. ”We zullen eerst de feiten op een rij zetten”, aldus Ronnes, die zijn uitspraken deed in een gesprek met de Tweede Kamer.

‘Grote stappen’ met voermaatregelen en management

Maar, zegt Ronnes, dat betekent niet dat er niets kan gebeuren. Volgens hem is het naast stalinnovatie ook mogelijk met voermaatregelen of managementsmaatregelen “grote stappen te zetten”.

De provincie had aanvankelijk gezegd dat agrarische bedrijven hun emissies met technische maatregelen moeten beperken voor 1 januari 2024. Die datum is nu feitelijk van tafel, omdat het volgens Gedeputeerde Staten “praktisch gezien niet aannemelijk is dat veel ondernemers tijdig de stalaanpassingen daadwerkelijk doorgevoerd zullen hebben”.

Nieuw tijdspad voor stalinnovatie

Het CDA in de Brabantse Staten wil het provinciebestuur bewegen tot een nieuw tijdspad. Statenlid Tanja van de Ven zal daarover vrijdag een motie indienen. ”Het gaat niet om de vraag of we emissies wíllen terugdringen, het gaat om de concrete vaststelling van ons provinciebestuur dat het binnen de huidige termijnen niet kán.”

In de motie vraagt het CDA om een nieuwe termijn die juridisch geborgd is en rechtszekerheid biedt aan ondernemers.

Reacties

Beheer
WP Admin