Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Brabant maakt afspraken over verbetering waterkwaliteit

De provincie Noord-Brabant, ZLTO en Brabant Water hebben een overeenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden verder terug te dringen en verontreiniging te voorkomen.

Het regionale akkoord is onderdeel van het Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, waarin staat dat voor de grondwaterbeschermingsgebieden regionale afspraken moeten worden gemaakt.

Boeren nemen zelf maatregelen

In het akkoord is afgesproken dat boeren vanuit hun vakmanschap zelf maatregelen nemen om meststoffen beter te benutten, de bodemkwaliteit te verbeteren en de uitspoeling van nitraat tegen te gaan. Boeren wordt gevraagd om op vrijwillige basis mee te doen. “Maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Individuele bedrijfsbegeleiding, uitwisseling van ervaringen via studiegroepen en velddemonstraties zijn onderdeel van de aanpak. Op deze manier gaan zowel de boer als de grond en het grondwater er op vooruit”, aldus ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs.

Beheer
WP Admin