Premium
Overzicht van het ‘Akkerbouw op zand’ proefveld in Vredepeel (L.). De stroken met ICM- en referentiesysteem liggen naast elkaar. De veldjes direct naast de houtwal worden voor aanvullend onderzoek gebruikt. - Foto: Bert Jansen AkkerbouwAchtergrond

Bouwplan is de sleutel tot gezonde bodem

Reacties

  1. Iedere boer onderkent het belang van een optimale vruchtwisseling. Helaas de politiek van jaren geleden heeft de boer door prijsbeleid gedwongen om de meest opbrengende gewassen te telen ongeacht de vruchtwisselings voor of nadelen. Gelukkig gaf de chemie de oplossing van de negatieve gevolgen. Nu de democraie ons boeren verplicht om het vruchtwisslingschema als leidraad te omarmen, doch zonder de bijbehorende opbrengst verlaging via laag renerende gewassen te compenseren. Zo als reeds eeuwen een gebruik is in dit land moet de voedselproducent de kosten dragen omdat de Handel daar koopt waar de prijs laag is en niet waar het product aan productieexrtra eisen voldoet. Dat dit kan leiden tot hnger bij de meest arme mensen op de aarde doet even niet ter zaken en dat je hiermee je eigen voedselzekerheid op het spel zet is van latere zorg. Het zijn niet de boeren maar de consumenten die leven in de wereld van “Na ons de Zonsvloed”.
    “Wie betaalt, bepaalt” is immers leidend in de moderne democratie.

  2. Of er nu veel of weinig onkruid staat, je moet toch gewoon dezelfde ltrs in je landbouwspuit doen. Bij iets resistantere rassen moet je ook gewoon een zelfde dosis fungicide gebruiken. Ook daar geen winst. Bij geen chemie moet je twee keer zoveel land gebruiken voor dezelfde opbrengst. Allemaal mooi deze onderzoeken maar we gaan niks vooruit. De enige oplossing is nog meer opbrengst per ha zodat je minder chemie gebruikt omdat je minder hectares nodig hebt. Tja, maar daar krijg je geen onderzoeksgeld voor. Minder chemie door opbrengst verhoging bij gelijk chemiegebruik is toch ook milieuwinst?

Beheer
WP Admin