AkkerbouwNieuws

Bokashi nog niet optimaal

Lelystad – Fermenteren van organisch restafval van akkerbouwbedrijven via de Bokashi-methode zorgt voor een forse afdoding van ziekteverwekkers. De afdoding is echter niet volledig, een klein deel overleeft de behandeling.

Dat bleek tijdens de eindbijeenkomst van het project ‘Bokashigebruik in de Nederlandse Akkerbouw’ in Lelystad.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal.’ De omzetting van materiaal vindt in tegenstelling tot compostering plaats onder zuurstofloze omstandigheden. Daarbij komt geen warmte en CO2 vrij zodat geen organische stof wordt afgebroken. Voor de productie worden een mengsel van bacteriën, schimmels en gisten, kleimineralen en zeeschelpenkalk toegevoegd.

In Flevoland is voor de proeven op drie bedrijven en het WUR-PPO-proefbedrijf Bokashi geproduceerd. De Bokashi is daar gemaakt uit reststromen van het eigen bedrijf zoals afval van aardappelen, uien en bloembollen, aangevuld met stro.

In de bemestingsproeven bij aardappelen die in Zuid Limburg en Flevoland zijn aangelegd zijn ten opzichte van andere bemestingsmethoden geen significante verschillen in opbrengst gevonden. Na compost en Bokashi zijn de opbrengsten iets hoger, maar dat zou volgens projectleider Ellen Kusters kunnen komen door de vrij lage wettelijke stikstof werkingscoëfficiënt van Bokashi en compost.

Volgens Kusters is Bokashi een product met potentieel waar nog wel aan gesleuteld moet worden. Het laat zich goed verstrooien en er treedt ten opzichte van composteren geen organischestofverlies op. Het blijkt echter lastig om met de restproducten een product met de optimale C/N-verhouding te maken.

Beheer
WP Admin