AlgemeenNieuws

Boerenorganisaties tegen TTIP

Amsterdam – Een serie Nederlandse boerenorganisaties roepen de Tweede Kamer op een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten te blokkeren.

Mocht er toch een verdrag komen, dan willen de vakgroepen varkenshouderij en pluimveehouderij van LTO, NVV, DBB, NMV en NAV dat de landbouw hier buiten gehouden wordt. Ze uitten hun zorg over het vrijhandelsverdrag in een brief aan Kamerleden.

TTIP

De EU en VS onderhandelen over een ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’ (TTIP), een verdrag dat moet leiden tot lagere importheffingen, grotere importquota’s en het deels accepteren van elkaars standaarden, bijvoorbeeld sanitaire en fytosanitaire standaarden. Binnen TTIP zullen ook afspraken over investeerdersbescherming, intellectueel eigendom en de bescherming van herkomstbenamingen worden gemaakt.

‘Amerikaanse standaarden lager’

De boerenorganisaties trekken naar aanleiding van een Wagenings debat samen op tegen TTIP en Ceta, een handelsverdrag met Canada. In de brief schrijven ze onder meer bezorgd te zijn dat verlaging van importtarieven maken dat familiebedrijven in de EU worden weggeconcurreerd door hun Amerikaanse collega’s. In de VS zijn standaarden voor milieu, dierenwelzijn en voedselhygiëne volgens de briefschrijvers veel lager.

“Amerika kent nagenoeg geen normen voor dierenwelzijn op boerderijen, beperkte invulling van de identificatie- en registratieplicht en de milieustandaarden zijn er veel lager”, aldus de brief. Officieel worden standaarden niet verlaagd, aldus de organisaties, maar ze wijzen erop dat onder druk van TTIP nu wordt onderhandeld om in plaats van met chloor behandeld kippenvlees, vlees met peroxydeazijnzuur toe te laten.

Angst bij nieuwe wetgeving

De boerenorganisaties zijn ook bang voor speciale tribunalen waarbij buitenlandse investeerders die zich benadeeld voelen overheden kunnen aanklagen. Het bestaan van het mechanisme alleen kan volgens hen leiden tot ‘regulatory chill’, waarbij politici steeds meer terughoudend zijn om maatschappelijke standaarden te verhogen uit angst voor miljardenclaims van multinationals.

Zaterdag acties tegen TTIP

Zaterdag is er vanaf 13:00 uur een manifestatie tegen TTIP  op het Jonas Daniël Meijer-plein in Amsterdam. Op Facebook hebben ruim 10.000 mensen aangegeven aan de manifestatie deel te willen nemen. Na een wandeling naar het Museumplein vindt vanaf 16:00 uur in filmtheater LAB 111 een landbouwdebat plaats met deelnemers van de genoemde landbouworganisaties.

Beheer
WP Admin