Premium
Arie Gaastra is bezig met het omzetten van compost. Hij is aangesloten bij de coöperatie Agricycling, die lokale groene reststromen verwerkt tot compost. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwAchtergrond

Boeren zonder mest geen must maar mogelijkheid

Reacties

  1. Met vlinderbloemigen is de stikstofvoorziening rond te zetten. De overige mineralen die via de producten worden afgevoerd zullen vroeger of later moeten worden aangevuld. Planty Organic en Vegan boer Joost van Strien zitten op jonge rijke grond en hebben daardoor reserves om aan te spreken. Diepere beworteling maakt ook extra mineralen bereikbaar en beschikbaar. Joost van Strien voert nu natuurcompost aan om teveel uitmijnen te voorkomen. Tzt zullen reststromen uit de maatschappij een belangrijk deel van de mineralenvoorziening moeten vormen. Via het riool gaat nu een groot deel van de mineralen van de landbouw definitief verloren. Verbetering van de benutting van mineralen kan de mineralenvraag verlagen. Bodembeheer kan die benutting verbeteren. Mineralenaanvoer via de hoeveelheid dierlijke mest die we nu gebruiken is op den duur een kwetsbare bron. Die is voor een flink deel gebaseerd op krachtvoer en daardoor afhankelijk van óf de bodemreserves van het buitenland óf kunstmestgebruik in het buitenland.

  2. Akkerbouw zonder dierlijke mest of bemesting, levert dus 50 % minder product op. ik vraag me f waarom begin 1900 de ontginningen op de zandgrond zonder hulp van rijke eigenaren gedoemd waren te mislukken? Waren deze boeren zo slecht, dat hun productie ver achter bleef bij het mogelijke? Nee zandgrond heeft van nature geen enkele voedingsstof en is veel te zuur voor graan, bieten en vele andere teelten van voedingsgewassen. Latenw elkaar nu niets wijs maken in dezen, gaan we bemesting terug brengen tot niet veel anders dan stikstof uit vlinderbloemigen, dan zal in no-time de productie dalen tot een onacceptabel minimum. Uit ervaring kan ik zeggen dat de granen in o.a. Rusland eind vorige eeuw niet meer opbrachten dan de hoeveelheid die mogelijk was door de natuurlijke N depositie en de minimale oude bodemvoorraden. Voor deze fysieke opbrengsten rijdt geen boer zijn combine naar buiten. Willen we dit dan zal voedsel import nodig zijn voor de verwachte > 18 miljoen Nederlanders over enkele jaren. Wat dit kan betekenen voor de Nederlandse levensstandaard laat zich raden, zeker als de industrie door de milieu eisen het loodje legt (lees Telegraaf van vandaag)

Beheer
WP Admin