AkkerbouwOpinie

Boeren in Burundi

Boeren kunnen hun producten beter direct op de markt afzetten of meteen afleveren bij restaurants. Zonder tussenhandel.

Naast voedsel kunnen boeren hun ambachtelijke artikelen beter meteen in de stad verkopen, zonder tussenhandel. Tevens kunnen de boeren zelf hun houtskool verhandelen in de stad. Er zal nog heel wat water door de Nijl stromen voor het project waaraan ik meehelp, perfect gerealiseerd is. Maar het begin is er, en de wil om er iets van te maken ook.

Kennis

Burundi wordt bevolkt door akkerbouwers en veehouders. In Burundi zijn er twee stammen; de ene stam is van oorsprong akkerbouwer, de andere is veehouder. In en na de koloniale tijd hebben de Burundi scholing gehad, van basisonderwijs tot en met universiteit. Er is dan ook veel kennis aanwezig bij vooral ouderen. De jongeren hebben helaas te lijden gehad van de stammenstrijd in Centraal-Afrika, die ook Burundi niet ongemoeid heeft gelaten. De daarmee gepaard gaande ineenstorting van de economie heeft zijn sporen achter gelaten. Vooral het platteland is hierdoor in diepe armoede achtergebleven.

Verstedelijking

Als er op korte termijn geen positieve wending wordt gegeven aan plattelandsontwikkeling, zal de verstedelijking in versneld tempo doorgaan, met alle gevolgen van dien. Valt te denken aan gettovorming, armoede, honger. Dit zijn ingrediënten voor een nieuwe burgeroorlog. En daar zit niemand op te wachten, hooguit de wapenhandel en (andere) criminele individuen.

Vruchtbaar

Burundi heeft een uitstekend klimaat; tropisch (meer dan 30 graden), maar ook met gematigde temperaturen in de heuvels (10-25 graden). In dit land groeien dan ook alle tropische vruchten die je je maar kunt indenken. Ook tarwe, aardappelen, wortelen en uien doen het er goed. Afgezien dan van schimmelziektes, die uiterst goed gedijen in dit warme, vochtige klimaat.

De heuvels en bergen maken Burundi ongeschikt voor grootschalige gemechaniseerde landbouw, maar veehouderij kan wel op grote schaal worden bedreven. Gras groeit er het hele jaar, zeker als er in de ‘winter’ irrigatie mogelijk is. Het bewaren van de oogst, zoals aardappelen en groente, is nauwelijks nodig. Dan moeten de Burundi wel een goed productieschema hanteren, waarbij de oogsten elkaar opvolgen in snelheid van consumptie. Altijd vers product op de markt, nooit bewaarverliezen, conserveren is niet nodig.

Elektriciteit

Conserveren niet nodig? Natuurlijk, voor melk en vlees is koelen een must. En daar zit hem nu net de kneep. Elektriciteit ontbreekt op het platteland. In de hoofdstad Bujumbura  is elektriciteit alleen gegarandeerd als je zelf een goed werkend aggregaat hebt en voldoende dieselolie. Ettelijke keren per dag valt de stroom uit, omdat industrie en kantoren voorrang hebben, of omdat de centrale net even niet levert in jouw wijk.

Beheer
WP Admin