RundveeNieuws

‘Boer moet beter inzicht hebben wat ziek vee kost’

Wageningen – Er moet meer maatwerk komen om zieke dieren te behandelen en voor boeren moet beter inzichtelijk worden wat de kosten van dierziekten zijn op het individuele bedrijf.

Deze mogelijkheden moeten boeren in staat stellen om de juiste afweging te maken bij het behandelen van zieke dieren. Daarvoor pleit hoogleraar Henk Hogeveen in zijn inaugurele rede als hoogleraar Management van diergezondheid aan Wageningen University. “Het maken van goede afwegingen met oog voor de belangen van dier, boer en maatschappij, vraagt betere modellen die de economische schade van dierziekten voor een individueel bedrijf duidelijk maken”, aldus Hogeveen.

Aandoeningen als mastitis, klauwproblemen en verminderde vruchtbaarheid bij koeien kosten veehouders aan productieverlies gemiddeld respectievelijk € 130, €50 en € 54 per jaar. “Het onderkennen en registreren van aandoeningen op het bedrijf lukt veel veehouders nog wel, maar het inschatten van de kosten blijkt een ander verhaal. Die schadeberekening zou een standaardonderdeel moeten zijn van het managementpakket van een veehouder”, vindt Hogeveen. “Want hoe beter je het probleem in beeld hebt, hoe effectiever je maatregelen kunt nemen. Combineer je precisietechnieken in de veehouderij met beslissingsondersteunende systemen, dan kun je dieren ook op maat gaan behandelen.”