Premium
Een PAS-melder is een bedrijf of ondernemer die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) volstond met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur, zoals Natura 2000-gebieden. Deze bedrijven waren vrijgesteld van de vergunningsplicht omdat ze weinig stikstofneerslag veroorzaakten​. – Foto: Ronald Hissink AlgemeenAchtergrond

Boer & Recht: verjaringstermijn PAS-melders uitgesteld

Beheer
WP Admin