Pootgoedteler Klaas Jan Jensma in Hijum (Fr.) inspecteert een perceel kleigrond dat in december is geploegd. De ondergrond blijkt erg nat.<br /><em>Foto: Mark Pasveer</em> AkkerbouwNieuws

Bodemstructuur is dit jaar extra kwetsbaar

De akkerbouwpercelen zijn nog te nat om met het voorjaarswerk te beginnen. De eerste mest is weliswaar uitgereden, de eerste plantuien zijn geplant en de droogste percelen zijn alweer geploegd.

De vraag is hoe de percelen de winter uitkomen. De vorst die, met name op zwaardere grond, een helende werking heeft op de structuur van de grond is deze winter vrijwel achterwege gebleven. Zeker op percelen waar vorig seizoen nog laat en onder slechte omstandigheden geoogst is baart de structuur nog wel enige zorg.

‘Extreem zachte winter’

Het KNMI noemt de afgelopen winter extreem zacht. Met gemiddeld 6,3 tegen 3,4 graden De gemiddelde hoeveelheid neerslag over de drie wintermaanden was met 212 mm vrijwel normaal. Voor de winter was het al nat. November was een natte maand met gemiddeld over het land 126 mm regen, tegen normaal 83 mm. De gemiddelde hoeveelheid neerslag lijkt wel mee te vallen, maar deze viel in betrekkelijk korte perioden, waardoor de grond helemaal verzadigd raakte en de structuur het zwaar te verduren had.

Veel onkruid gekiemd

Er zijn heel wat percelen waar grote plassen op staan of hebben gestaan. Zeker in het zuidwesten zullen er heel wat telers zijn die, zodra de grond bewerkbaar is, voor een paar hectare zaaizaad voor zomertarwe bestellen om wat plekken bij te zaaien. Door de zachte winter is al veel onkruid gekiemd. Als het voorjaarswerk wat lang op zich laat wachten, zal voor veel telers een bespuiting vóór de zaaibedbereiding een van de eerste acties zijn.

De vraag is nog of kleipercelen voldoende zijn verweerd om makkelijk een goed zaaibed te kunnen maken. Gemiddeld is klei laat geploegd.

Ook in het zuidoostelijk zandgebied is het erg nat. Daar is het een kwestie van geduld en wachten tot niet alleen de bovenlaag, maar ook de ondergrond droog genoeg is om van start te gaan.

 

Beheer
WP Admin