In totaal zijn er miljoenen euro's beschikbaar voor nieuw onderzoek in de akkerbouw. - Foto: Canva/Getty Images AkkerbouwNieuws

BO Akkerbouw keurt negen nieuwe onderzoeken goed

Brancheorganisatie BO Akkerbouw geeft groen licht voor negen nieuwe onderzoeken en investeert hiervoor € 1,5 miljoen.

De nieuwe onderzoeken zijn vierjarige zogenoemde Publiek-Private Samenwerkingen (PPS’en). Uitvoering vindt plaats onder de vlag van de Topsector Agri & Food. “De projecten vertegenwoordigen in totaal een waarde van maar liefst € 12,7 miljoen”, zegt André Hoogendijk, directeur van de BO Akkerbouw. “De bijdragen vanuit het bedrijfsleven en overheid maken deze verveelvoudiging mogelijk. De projecten passen bij de doelen van het Actieplan Plantgezondheid en sluiten aan bij vragen van akkerbouwers uit de praktijk.”

Landbouwkundig onderzoek op een centrale plek voor boeren, check Crkls.nl

Onderzoeken BO Akkerbouw

Vier belangrijke onderzoeken voor akkerbouwers zijn:

  • groenbemesters (optimaal onderwerken, koolstofvastlegging, waardplantonderzoek en oplossingen voor bodemverdichting),
  • fusarium in de aardappelteelt (relevante soorten, waar komen ze voor en hoe ziekteverwekkend zijn ze),
  • grip op wratziekte (ontwikkeling van fysio 38, preventieve maatregelen en versneld uitzieken van de grond),
  • BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht (BAAT).

Onderzoek na oproep richting akkerbouwers

De andere vijf projecten zijn onderzoeken naar bladschimmels, baktarwe, data, ralstonia en erwinia. Alle projecten komen voort uit een brede oproep van BO Akkerbouw in 2021. Een volgende oproep staat op de rol begin 2024. Dit is na afronding van een aantal grote lopende onderzoeken. Dan kunnen akkerbouwers opnieuw hun wensen kenbaar maken en zo sturing geven aan onderzoek en innovatie in het belang van de hele sector.

 
Klikbare Afbeelding Grasdag Banner
Beheer
WP Admin