Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

BO Akkerbouw: draag projectideeën aan

De Brancheorganisatie Akkerbouw roept kennisinstellingen op om projectideeën aan te dragen voor het Programma Onderzoek en Innovatie.

De projecten moeten gebaseerd zijn op de ruim 350 onderzoekswensen die akkerbouwers indienden bij BO Akkerbouw. De kennisinstellingen kunnen tot en met 2 mei projectideeën indienen. De ideeën worden vervolgens voorgelegd aan een digitaal panel van akkerbouwers. De beste suggesties kunnen daarna worden uitgewerkt tot concrete voorstellen. De projecten moeten bijdragen aan het versterken van de positie van akkerbouwers en hun verdienvermogen.

€ 2,5 miljoen beschikbaar

BO Akkerbouw heeft € 2,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering. Dat geld is opgebracht door de akkerbouwers via de verplichte bijdrage aan BO Akkerbouw.

Beheer
WP Admin