Rooien van biologische knolselderij in Groningen. - Foto: Koos van der Spek AlgemeenCommentaar

‘Biologisch beleid ontoereikend’

Met het huidige beleid gaat Nederland de doelen voor biologische landbouw niet halen. Alle betrokkenen weten dit allang: de Rekenkamer bevestigt het nu nog eens.

Van de 41 beleidsmaatregelen (!) stammen er 27 uit eerder beleid, en die bleken toen al weinig succesvol. Van de nieuwe maatregelen verwacht de Rekenkamer geen wonderen. Ook is het beschikbare budget van € 26 miljoen daarvoor ontoereikend. Nederland is in de EU ook het enige land zonder een extra toeslag per hectare. In de EU kregen biologische boeren gemiddeld een extra premie van € 142 per hectare. In Duitsland was dat zelfs € 173.

Doelen voor 2030

Even terug naar de doelen. In 2030 moet 15% van het landbouwareaal biologisch worden gebruikt. Nu is dat nog maar 4%. Het betekent een verviervoudiging van 80.000 naar ruim 300.00 hectare. Een cruciaal jaar is 2027: als Nederland de 6% dan niet haalt, kan Brussel zelfs korten op EU-toeslagen en subsidies.

Landbouwminister Piet Adema stuurde zijn Biologisch Actieplan eind vorig jaar naar de Tweede Kamer. Hij erkent dat het plan op een lastig moment komt. Zowel producenten, ketenpartijen en consumenten hebben het moeilijk. De inflatie stijgt. Vraag en aanbod veranderen.

Beweging terug

In de pluimveehouderij is zelfs een beweging terug gaande. Naar schatting is het afgelopen jaar 20 tot 25% van de biologische leghennenbedrijven in Nederland ‘teruggeschakeld’ naar scharrel. En het verhaal is simpel. De vraag kelderde, de kosten stegen. Er zijn zelfs ondernemers die al tijdens de legronde omschakelen.

Er zijn eigenlijk een paar conclusies te trekken. De markt is er niet. Biologisch is te duur of niet onderscheidend genoeg. Misschien loopt Eurocommissaris Frans Timmermans met zijn Green Deal ook wel te ver voor de troepen uit. Politiek en beleid kunnen her en der best wel wat bijsturen. De richting moet wel logisch zijn.

Reacties

  1. De biologische voedselprodutie meoet er hoe dan ook komen ookal kan de consument dat niet betalen en misschien ook wel andere prioriteiten hebben om hun schamele inkomen te besteden. Maar nee ze zullen biologisch voedsel moeten betalen is het niet via de kassa dan via de Blauwe Brieven van de Belastingdienst. De droom van de Linkse partijen moet doorgaan net als tyen tijde van Mansholt de eerste socialistische minister die door prijsvaststelling de boeren een eerlijke prijs bezorgde, helaas zijn prijsbeleid (zwaar subsidieren) bleek niet houdbaar. Nu gaan we dat weer proberen, leren we als bureuacraten dan nooit van onze “fouten”?

  2. Nederland moet uiteindelijk geheel biologisch voor minder dan gangbare prijzen, kunnen we mooi de immigratie aan het werk houden volgens D66

Beheer
WP Admin