Foto: Cor Salverius Fotografie AkkerbouwNieuws

Bio-uienmarkt heeft lastig 2021 gehad

De markt voor biologische uien zat lange tijd in de lift, maar 2021 was een lastig jaar. Prijzen waren laag en afzet was moeilijk.

De biologische uiensector heeft jarenlang de wind in de zeilen gehad. Bio-telers ruimden elk jaar iets meer hectares in in hun bouwplan. Saldi waren best behoorlijk en de export liep ook door. Zo kon de sector jaarlijks groeien.

Dat blijkt ook uit cijfers van CBS. Tussen 2017 en 2021 was er elk jaar groei, zowel qua bedrijven als qua areaal. Het aantal bedrijven met biologische uien in het bouwplan steeg in die periode van 129 tot 198. Het areaal nam ook een aardige vlucht. In 2017 bedroeg de bio-uienteelt nog 1.092 hectare, maar in 2021 was dit al opgelopen tot 1.806 hectare.

Het aandeel van biologisch in de totale uienteelt nam eveneens toe. Van 3,5% tot 4,7%. Daarmee is de bio-ui geen koploper zoals biologische eieren of bio-peen, maar scoort het gemiddeld wel hoger dan andere biologische producten.

2021 lastig jaar

Toch is het perspectief voor dit jaar wat minder. 2021 was namelijk een lastig jaar voor bio-uien. De afzet van deze uien – die voor een groot deel naar het buitenland gaan – was ronduit moeilijk en prijzen waren laag. Dat had voor een groot gedeelte met kwaliteitsproblemen te maken. De moeizame afzet deed extra pijn omdat het aanbod juist – net als in de jaren ervoor – toegenomen was. Het gevolg was dat biologische uien langer in de schuur bleven liggen.

Het zorgde deze zomer voor een ongelukkige primeur. Toen eind juni de eerste bio-uien gerooid werden, zat er voor het eerst nog oude oogst in de schuur. Het is daarom maar de vraag of het areaal dit jaar doorgestegen is. Prijzen zullen door het grotere aanbod opnieuw onder druk staan.

Echte notering prijzen blijkt weerbarstig

Het is alleen lastig te bepalen hoe hoog die prijzen zijn, want er is geen echte notering voor biologische uien. Op de beurs van Emmeloord is dit wel geprobeerd, maar bleek dit in de praktijk weerbarstig. Er werden op de beurs wel bio-uien verhandeld, maar de afzet was te beperkt om tot een transparante prijs te komen.

Het bio-uienareaal groeit sinds 2017 flink door. 2021 was echter een zeer stroef jaar. Het is de vraag of het areaal opnieuw uitgebreid wordt in 2022.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin