AkkerbouwOpinie

Bio-ethanol als redding voor maisafzet

Boeren in Noordoost-Hongarije hebben massaal de korrelmais vroeg geoogst om deze te verkopen voor bio-ethanol.

In onze streek is 95 procent van de mais gedorst. Wij zijn bijna de enigen die nog vrijwel niets hebben gedorst. Vooruitlopend op de komst van het loonbedrijf, dat we voor 27 oktober besteld hebben, zijn we woensdag 19 oktober toch met de oogst begonnen. Een goede samenwerking met buurboer Jani leidde ertoe dat hij, in ruil voor het veelvuldig gebruik van onze telescooplader, een stuk gratis zou dorsen met zijn John Deere 2056. We hoefden alleen de diesel maar te betalen.
Vooraf konden we moeilijk de opbrengst inschatten. Nou, die valt heel erg mee. Zeg maar gewoon een goede oogst, zeker gezien de lange droogte! Na twee dagen dorsen en het inzetten van enkele grote percelen blijken de beste percelen tegen de 9.300 kilo per hectare op te brengen bij een vochtgehalte van 15,8 tot 16,5 procent. De middenmoot behaalde 8.200 kilo en de iets mindere nog 6.500 kilo.
Gezien de drogestofcijfers lijkt mij een geslaagde oogst in aantocht. De (zelfstandig werkende) chauffeur op de combine in de buurgemeente de meeste gevraagde combinechauffeur is. Een top-vakman dus. Hij keek zijn ogen uit bij het zien van de goede mais. Het bleek dat hij bij de vroege soorten maar 4 tot 5 ton per hectare had geoogst dit jaar. Ik zaai dan ook als enige hier in de streek de late rassen. En ieder jaar hetzelfde, met die vroege rassen scoor je echt geen top.

Niemand wacht op lager vochtgehalte

Dit jaar viel me op dat iedereen als een gek tekeer ging om de mais maar van het land te krijgen. Dat terwijl het goede weer een verdere daling van het vochtgehalte garandeerde. En het waren niet alleen mensen die over drooginstallaties beschikken. Nee, ook de meeste boeren zonder droogcapaciteit hebben de mais er al af. Navraag leert dat de meeste natte mais richting bio-ethanol is gegaan, voor een prijs van 39 forint (exclusief btw. Dat komt overeen met een prijs van €143 per ton, als je rekent met de gemiddelde koers van dit jaar. Daar kom ik later nog op terug.

Drogen en schonen of de ethanol in

Dit jaar zullen we, op die waximais na, zelf geen mais gaan drogen. We hebben er gewoon de capaciteit niet voor. Daarnaast kost drogen door een derde ons net zo veel als eigen arbeid. We hebben dan alleen wat extra transportkosten. Omdat de loondroger ook de mais tweemaal schoont (een keer voor en een keer na het drogen), hebben we dit keer tegen vrijwel gelijke kosten een perfecte topkwaliteit in de schuur. Dit zal nodig zijn, want gezien het aanbod zal het haast zo gaan als bij de aardappelen. Wie geen kwaliteit kan leveren, heeft geen markt. Dat risico kunnen we niet lopen.
Na het debacle vorig jaar, toen we de mais direct verkochten en deze lieten drogen door de koper, waren we dit jaar op onze hoede. Deze zomer maakten we al afspraken met een coöperatie die aan loondrogen doet. Die zit op zowat 30-40 minuten met de tractor hiervandaan. Deze coöperatie stelt zijn overslag ook open als verzamelplaats voor de bioethanol. Het is de bedoeling de boeren het daar aanvoeren en dat het product van daaruit met vrachtwagens naar de bioethanolfabriek gaat.

Bio-ethanol of drogen en opslaan

Omdat ik helemaal tevreden ben met die formule, ben ik maar eens gaan nadenken over de mais die er nog staat. Bio-ethanol betekent afrekenen zonder poespas van droogkosten (die al al gauw €12,50 per ton zijn op basis van 18 procent vocht), zonder loonkosten (€4,50 per ton) en zonder aftrek vanwege onzuiverheden (al gauw 2,5 procent). Drogen en speculeren betekent risico en extra kosten. De mais moet nog minstens €35 per ton stijgen om eenzelfde rendement te draaien. Ik overweeg dan ook sterk om toch minstens een derde van de oogst in de ethanol te laten verdwijnen, ook al omdat de handelaren op dit moment minder willen betalen voor de droge korrels als voor mais voor de ethanol.
Als ik mijn instinct echt zou volgen, zou ik 70 procent in die bio-ethanol dumpen, want ik ben er niet gerust op wat er hier in Hongarije gebeurt als Europa nog meer barsten gaat vertonen. De contacten die ik heb met mensen binnen in de economische motor van Europa, vertellen mij dat die motor voor de rest van dit jaar dreigt stil te vallen. Iets wat nooit eerder is gebeurd. Ook niet in 2008. Geloof mij, dit is meer dan zorgwekkend!

Koers forint verontrustend

De forintkoers is al even zorgwekkend. Ik gaf al aan uit te gaan van de forintkoers over de laatste tien maanden. Die was 272 forint per euro. Vandaag schommelt deze rond de 302. Een rare zaak, de lage eurokoers laat plots de forint in waarde dalen. In het verleden steeg dan juist de forint. Dit zint mij niet, exporteurs moeten aan deze wisselkoersen goud verdienen. Het word tijd om, zoals drie jaar terug, de mais weer eens in eurobetaling te verkopen.
Tot slot hoef ik me over een aspect geen zorgen te maken, dat is over de combinechauffeurs. Het loonbedrijf oogste met één Claas Tucano (een topmachine) al de waximais. Buurman Jani en zijn (top) chauffeur zijn ook ingezet. Ik kan al wel vaststellen dat we met één combine dagelijks meer oogsten dan vorig jaar met twee. En of die ene combine nu een nagelnieuwe is of een oudje van 12 jaar, dat maakt niet uit. Al vrees ik dat ik nog een opmerking moet maken over die stakende chauffeurs. De titel kon wel eens worden ’Stakende chauffeurs verbannen naar Hongarije’s 7-sterrenhotel’, want het heeft er alle schijn van dat die twee heren de gevangenis in draaien.

Foto’s: Patrick Feliers

Beheer
WP Admin