AkkerbouwOpinie

Bijna geen emissie bij spuiten

Het is al een tijdje geleden, maar ik las er weinig over in de landbouwbladen. Daarom aandacht voor een nieuwe spuittechniek die een prestigieuze innovatie-award won.

Verminderen van emissies naar het milieu is hot. In de akkerbouw wordt flinke vooruitgang geboekt in het verminderen van belasting van de omgeving met spuitmiddelen. Een nieuwe techniek, in Nederland ontwikkeld, vermindert de emissie van chemische middelen naar lucht, water en mensen met 99 procent. De Wingssprayer-spuittechniek is een driftreducerende applicatie, die aan nagenoeg iedere standaard veldspuit kan worden aangebouwd. Het systeem kreeg in november de Blauwe Tulp bij de Accenture Innovatie Awards.

Driftreductie en crowdfunding

Loonspuiter Harry Hoeben in Maarheeze (N.-Br.) paste in de loop van de tijd verschillende driftreducerende methoden toe. Dat zette hem aan het denken. Met steun van universiteiten en hogescholen en met testen in windtunnels ontwikkelde hij een systeem dat nog het meest doet denken aan een vliegtuigvleugel. Die veroorzaakt een neerwaartse luchtstroom die het middel het gewas intrekt. Er is een uitvoering met één ‘wing’ en een met een dubbele wing. De eerste is voor rijsnelheden tot 15 kilometer per uur, de dubbele voor spuiten bij veel hogere snelheden.

Opvallend is niet alleen de hoge driftreductie. Kopers van een Wingssprayer kunnen kiezen voor een kleine contante korting of een aandeel in Wingssprayer Coop UA, de crowdfunding coöperatie die Wingssprayer tot nu toe samen met familie Hoeben financiert. En inderdaad, ik ben de (onbetaalde) voorzitter van deze coöperatie.

Beheer
WP Admin