AlgemeenNieuws

Bijna 25.000 soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd

Gland – 24.216 soorten dieren en planten worden bedreigd met uitsterven. Dit blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van bedreigde dier- en plantensoorten die IUCN (International Union for Conservation of Nature) vandaag presenteert.

Van de 61.914 soorten die duizenden wetenschappers over de hele wereld hebben onderzocht, zijn er 801 soorten volledig uitgestorven, en komen er 64 niet meer in het wild voor.

Voor de Rode Lijst van 2010 werden nog 55,926 soorten dieren en planten geëvalueerd. Van dat aantal waren 22,634 soorten bedreigd, 791 soorten waren volledig uitgestorven en 63 soorten kwamen niet meer in het wild voor. Uit de cijfers voor dit jaar blijkt dat het aantal soorten nog steeds achteruit gaat.

Betrouwbare cijfers over het aantal bedreigde soorten zijn volgens wetenschappers van IUCN essentieel om dieren en planten voor uitsterven te behoeden, zegt Jane Smart, directeur van het Global Species Programme van IUCN. Door bescherming op basis van onderzoek is de zuidelijke witte neushoorn, waarvan er aan het eind van de 19e eeuw nog maar 100 over waren, gegroeid naar een huidige populatie van ongeveer 20.000 exemplaren.

De IUCN Rode Lijst heeft zich dit jaar ook sterker gericht op planten. Uit het onderzoek blijkt dat een bepaalde soort Taxus, waaruit het medicijn tegen kanker Taxol wordt gewonnen, steeds minder vaak voorkomt. De status van deze conifeer op de Rode Lijst is daarom verslechterd van kwetsbaar naar bedreigd. Oorzaak is overexploitatie door de winning van Taxol, als brandhout en voor veevoer.

Beheer
WP Admin