Suikerbieten op een Noord-Hollands bedrijf, vorig jaar half juni. Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwNieuws

Bieten groeien hard, maar vroeg wordt het niet

De suikerbieten groeien hard, maar een vroeg jaar zal het gemiddeld niet worden. Dat stelt Gert Sikken, directeur agrarische zaken van verwerker Suiker Unie.

Directeur agrarische zaken Sikken van Suiker Unie: “Dankzij de mooie warme dagen die we hebben gehad, ontwikkelt het gewas zich vlot. Daardoor verwacht ik dat de groeipuntsdatum vroeger valt dan vorig jaar (23 juni), wat door het koude voorjaar een laat jaar was, maar niet vroeger dan het langjarig gemiddelde.”

Gewas gesloten op eerste percelen

De eerste percelen hebben het gewas gesloten en kunnen terwijl dagen langer worden optimaal van het zonlicht profiteren. Kort na sluiting gewas wordt de groeipuntsdatum bereikt. Dan bevatten de bietenworteltjes gemiddeld 4 gram suiker en begint de suikerproductiefase waarbij de wortelgroei lineair toeneemt.

Grote verschillen Noorden en Zuiden

Sikken noemt nog het grote verschil tussen Noord en Zuid. “Dat scheelt wel twee weken, wat meer is dan we gewend zijn. Het Zuiden was al niet vroeg met zaaien, maar in het Noorden was het lange tijd vooral op de kleipercelen gewoonweg te nat om te zaaien.”

Over het algemeen worden er weinig problemen gerapporteerd, meldt Suiker Unie op haar ledenwebsite. Uitzondering is het Zuidoosten. Lokaal is hier afgelopen week ruim 100 millimeter neerslag gevallen en dat leidt tot wateroverlast.

Pseudomonas

In de rest van het land wordt vanaf een beperkt aantal percelen melding gemaakt van aantasting door bietenvlieg of aaltjes. Ook zijn eerste schieters gesignaleerd. Hier en daar wordt de bacterie pseudomonas gevonden.