Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Bezwaren tegen varkensbedrijf Leunen afgewezen

Tegenvallende werking van biologische combiluchtwassers zijn voor de hoogste rechter geen reden om achteraf een vergunning voor een varkensstal door te strepen.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de omstreden bouw van een varkensbedrijf in Leunen, gemeente Venray (L.). De vergunning voor de stal met 2.880 vleesvarkens was afgegeven in 2017. Het totale aantal dieren op het bedrijf komt zo op ruim 10.000. Een jaar later kwam Wageningen UR met het geruchtmakende onderzoek waaruit blijkt dat luchtwassers de helft minder emissies wegnemen dan gedacht. Op 20 juli van het volgende jaar zijn de wettelijke normen fors bijgesteld, naar aanleiding van dat onderzoek. Omwonenden van de varkenshouderij vinden dat mede daarom de afgegeven vergunnnig alsnog moest worden ingetrokken. De rechtbank gaf hen daarin geen gelijk en de Raad van State staat ook op dat standpunt.

Matig leefklimaat

De rechter oordeelt verder dat in het buitengebied van Venray zoveel varkenshouderijen staan dat een ‘matig leefklimaat’ daar acceptabel is. Daar hoort een maximale achtergrondbelasting bij van 20 geureenheden per kuub lucht. ‘In het buitengebied van Venray zijn zo’n 450 veehouderijen gelegen. Gelet op het grote aantal veehouderijen dat hier van oudsher gelegen is, het belang van de veehouderij voor de economie van de streek en de sterke binding die de inwoners hebben met de intensieve veehouderij, wordt een matig woon- en leefklimaat in het buitengebied acceptabel gevonden’, aldus de uitspraak. De uitbreiding verhoogt die achtergrondbelasting maar zo weinig dat er geen reden is om de vergunning in te trekken.

Beheer
WP Admin