Mestverwerking wordt een belangrijke pijler onder een klimaatneutrale varkenshouderij in Europa. - Fotostudio Atelier 68 VarkensNieuws

Bezinningsgroep: varkenshouderij in EU toekomstbestendig

De Europese varkenshouderij kent grote uitdagingen maar heeft volgens de Europese Bezinningsgroep Varkensvlees met de juiste ondersteuning goede toekomstkansen.

De Europese varkenshouderij staat voor grote uitdagingen op gebied van markt, dierwelzijn en milieu. Met de juiste ondersteuning kan de sector volgens de Europese Bezinningsgroep Varkensvlees die uitdagingen zeker aan. De bezinningsgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de primaire sector, toeleverende en afnemende bedrijven, overheden en dierwelzijn- en milieuorganisaties. Deze groep boog zich afgelopen jaar over de kansen en bedreigingen van de Europese varkenssector. De groep presenteerde half januari een aantal aanbevelingen aan de Europese Commissie.

Meer samenwerking nodig om crises hoofd te bieden

De varkenssector staat aan de vooravond van een transitie naar een diervriendelijke huisvesting. Ook moet de sector klimaat- en milieumaatregelen nemen en werken aan een hogere bioveiligheid.

Voor deze maatregelen kunnen lidstaten gebruikmaken van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De bezinningsgroep beveelt het bevorderen van samenwerking tussen varkenshouders en andere schakels in de keten aan voor een betere integratie van maatschappelijke verwachtingen in de productieketen tegen een goede prijs voor de varkenshouder. Ook moeten lidstaten het GLB meer inzetten om bedrijfsovername aantrekkelijker te maken en de sector te ondersteunen in de omschakeling naar een duurzamere productie.

Concentratie zet door

Om tot een duurzamere sector te komen, is verdere concentratie van de productie niet tegen te houden. Kleinere bedrijven kunnen niet mee in de vaart van de benodigde investeringen. Van de 1,4 miljoen varkenshouders die de EU telt neemt 2% van de bedrijven nu al 75% van de productie voor zijn rekening. Die bedrijven zijn in staat om te blijven investeren in efficiëntere productiesystemen die aan de toenemende eisen op het gebied van milieu en dierwelzijn kunnen voldoen. Voor een deel van de kleinere bedrijven blijft ruimte op de markt in de vorm van nicheconcepten.

Klimaatneutraal in 2050

Opwekking van biogas en biomethaan kunnen waarde toevoegen aan de sector in de transitie naar een CO2-neutrale productie in 2050. Uitdagingen liggen vooral op voldoende en zekere aanvoer van mest en grondstoffen en de mogelijkheden om energie af te zetten. Lidstaten moeten de sector daarbij meer ondersteunen omdat mestverwerking en -bewerking een belangrijk aandeel krijgt in het oplossen van milieu- en klimaatproblemen. Daarnaast dragen nieuwe ammoniakreducerende technieken bij aan het dierwelzijn en -gezondheid. De kennis uit onderzoeken moet beter voor de primaire sector gepresenteerd worden, het moet direct duidelijk zijn hoe een techniek toe te passen is, inclusief kosten en opbrengsten.

Hoger welzijn moet betaalbaar blijven

Ondanks dat de dierwelzijnsnormen van de EU de hoogste van de wereld genoemd worden, is er veel maatschappelijke aandacht voor het houden en vervoeren van dieren. Met castratie, huisvesting van met name zeugen en het couperen van staarten staat de sector voor een grote uitdaging.

De sector zelf is volgens de groep goed op weg met het zoeken van praktische oplossingen en samenwerking met onderzoek en overheid. Om tot een hoger dierwelzijnsniveau te komen, zal er meer gekeken moeten worden naar aspecten als lagere veebezetting, later spenen, levensduur zeugen, beter stalklimaat en bij voorkeur toegang tot frisse buitenlucht. Ook hier liggen volgens de groep mogelijkheden om gebruik te maken van het GLB om de sector te ondersteunen in het omschakelen naar een beter dierwelzijn.

Lees ook: Varkensmarkt, weinig reden voor pessimisme


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin