Bron: Regiegroep Beslisondersteuner Varken VarkensNieuws

Beslisboom bij euthanasie oudere varken beschikbaar

De Regiegroep Beslisondersteuner Varken heeft een Beslisondersteuner voor euthanasie bij varkens ouder dan 2 maanden opgesteld. In 2017 werd al een beslisondersteuner voor euthanasie van biggen opgesteld.

Met behulp van de beslisondersteuner kan een varkenshouder een goed onderbouwde beslissing nemen om een varken te behandelen, te euthanaseren of af te voeren voor de slacht. Hierover zijn voorwaarden opgesteld op basis van de EU-verordening inzake bescherming van dieren bij doden.

Bij het nemen van een beslissing moet een varkenshouder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • kiezen voor een wettelijk toegestaan euthanasiemiddel;
  • voorkomen van vermijdbare pijn, spanning en lijden;
  • vakbekwaamheid van uitvoerende personen;
  • vastleggen van een werkprocedure.

Bedrijfsgezondheidsplan

De Regiegroep adviseert varkenshouders om ziekte en euthanasie te registreren zodat de informatie inzetbaar is bij het opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan.

De Regiegroep bestaat uit dierenartsen, ethici en dierenwelzijnsdeskundigen van de Universiteit Utrecht, Wageningen University and Research, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en Anoxia BV.

Beheer
WP Admin