Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Beregeningsverbod vanwege blauwalg in Rivierenland

In het Land van Heusden en Altena in het noorden van Noord-Brabant geldt vanaf vrijdag een sproeiverbod, omdat er te veel blauwalg in het water zit. Waterschap Rivierenland is het eerste schap dat om die reden een verbod op het gebruik van oppervlaktewater instelt.

Rivierenland gebruikt water uit de Maas en het Maas-Waalkanaal om te voorkomen dat de sloten in het werkgebied droogvallen. Maar in dat water komt al enkele weken blauwalg voor. Dat was eerder al reden om pootjebaden in open water in het gebied tussen de Duitse grens en Zuid-Holland af te raden. Blauwalg is een bacterie die zich vermeerdert in laagstaand, warm water en die voor flinke gezondheidsklachten kan zorgen.

Grote concentratie blauwalg

Bij Wijk en Aalburg zit nu volgens het schap een zo grote concentratie blauwalg dat het invoeren van water in het gebied daar maximaal beperkt moet worden. Het schap haalt zoveel mogelijk water vanuit andere inlaatpunten, maar het waterpeil zakt. Met een sproeiverbod hoopt het schap te voorkomen dat de watergangen helemaal droog komen te staan, wat ernstige gevolgen voor de tuinbouw en de natuur zou hebben.

Sproeiverbod verwacht

Waterschap Drents-Overijsselse Delta verwacht ook een sproeiverbod te moeten instellen wegens gebrek aan water. Waterschap Amstel Gooi en Vecht vraagt boeren om het zogenoemde baggerspuiten uit te stellen. Met baggerspuiten haalt een boer bagger uit de sloot en verdeelt dat over het land om het gras een oppepper te geven. Daarbij gaat veel water verloren, terwijl het schap zich inspant om de waterstand op peil te houden.

Beheer
WP Admin