Aspirant-Eurocommissaris Wopke Hoekstra op weg naar zijn klimaatexamen in het Europees Parlement. De gewezen buitenlandminister en CDA-leider wil de Europarlementariërs ervan overtuigen dat de Europese samenwerking en het klimaat bij hem in goede handen is. - Foto: ANP / Ramon van Flymen AlgemeenNieuws

Beoogd Eurocommissaris Wopke Hoekstra: ‘Landbouw moet veranderen’

Beoogd Eurocommissaris Wopke Hoekstra werd maandagavond aan de tand gevoeld in het Europees Parlement. “De realiteit is ook voor de landbouw dat het niet zo zal blijven als het was.”

Wopke Hoekstra wil als hij eenmaal Eurocommissaris is met de banken praten om extra geld voor boeren los te peuteren. Het moet volgens hem gemakkelijker worden om leningen te krijgen, zodat de landbouw de omslag kan maken naar een groenere landbouw.

‘Blijft niet zoals het was’

“De realiteit is ook voor de landbouw dat het niet zo zal blijven als het was”, legt hij uit na vragen van Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. “De manier van boeren zal veranderen, moet duurzamer worden.”

De Nederlander werd maandagavond gehoord in het Europees Parlement in Straatsburg. De Europese volksvertegenwoordigers mogen, net als in de Verenigde Staten, nieuwe commissarissen uitgebreid aan de tand voelen voordat ze worden benoemd. En dus moest de voormalige CDA-leider gedurende een paar uur de ene na de andere vraag beantwoorden over hoe hij tegen klimaat en landbouw aankijkt.

“Boeren moeten meer aandacht hebben voor landschapsbeheer over omgaan met de natuur”, luidde zijn antwoord op een van de vragen.

Het gaat volgens Hoekstra niet om het aantal stuks vee dat mag worden gehouden. “Het gaat erom dat op het boerenerf een fatsoenlijke boterham kan worden verdiend. Daar is duidelijkheid en zekerheid voor nodig. Minder vee kan, maar is geen doel.”

Vasthouden aan bodemverbetering

Als Eurocommissaris wil hij vasthouden aan de voorstellen om de bodem te verbeteren. “Zestig procent van de bodems in de Europese Unie is er niet goed aan toe”, herhaalde hij de woorden van oud-Eurocommissaris Timmermans. “We hebben een gezonde bodem nodig voor een gezonde landbouw.”

De toon die Hoekstra aansloeg tijdens de hoorzitting zorgde voor enige verwarring bij de Europarlementariërs. Sommigen hadden zich voorbereid op een harde confrontatie en hoorden opeens een kandidaat die heel natuur- en klimaatvriendelijk overkwam. “Hoe betrouwbaar zijn uw woorden eigenlijk?” vroeg Bas Eickhout (GroenLinks). “Ik moet toegeven dat uw speech een behoorlijke verrassing was.”

Volgens Hoekstra moet iedereen hem op z’n daden afrekenen. Hij zei oprecht te zijn in zijn ambitie om echt werk van het klimaat te maken. “Ik had ook voor de makkelijke weg kunnen kiezen, dan was ik nog driekwart jaar demissionair minister gebleven. Dan heb je zekerheid. Terwijl deze baan onzeker is, maar wel iets waar ik met al de ambitie die ik heb wat van ga maken.”

Geen nieuwe uitspraken over stikstof

Aan nieuwe uitspraken over stikstof waagt hij zich niet. Na de verkiezingsnederlaag bij de Provinciale Staten-verkiezingen eerder dit jaar zei hij als vicepremier dat de stikstofafspraken van het kabinet niet heilig waren. “Ik moet als Eurocommissaris onafhankelijk zijn en boven het partijbelang staan”, zo antwoordde hij op vragen over wat hij nu verder wil.

Op vragen over een mogelijke koolstofheffing voor de landbouw, houdt Hoekstra de boot af. De CO2-uitstoot van de industrie wordt al belast en de vraag is of iets dergelijks in de landbouw ook moet gebeuren. Hij is er nog niet uit. “Het kan”, antwoordt hij aarzelend, “maar ik wil eerst uitzoeken wat we het beste kunnen doen. Er wordt ook nog gekeken naar een heffing later in de keten (niet op het boerenerf), maar wat we nog niet weten is wat de effecten voor de consumenten zijn. Dat moet goed uitgezocht worden, voordat we met nieuwe heffingen komen.”

Het Europees Parlement stemt later deze week over de benoeming van Hoekstra.

Reacties

Beheer
WP Admin