AlgemeenNieuws

Belgische boeren maken prijsafspraken met keten

Brussel – Belgische landbouworganisaties zijn met ketenpartijen overeengekomen prijsafspraken te maken voor varkensvlees en melk. Voor eind augustus moet bekend zijn hoe de supermarkten de boeren tegemoet gaan komen. Tot die tijd schorten de actievoerende boeren hun demonstraties op.

De prijsval voor de zuivel- en varkenssector wordt in België gestut. Dat is de uitkomst van het Belgische ketenoverleg afgelopen vrijdag. Woensdag wordt het overleg vervolgd om de gemaakte afspraken nader uit te werken. Het voorstel van het ketenoverleg wordt eind augustus verwacht.

Mededingingsautoriteit ziet toe op prijsafspraken

De Belgische mededingingsautoriteit neemt deel aan het overleg om toe te zien op de gemaakte afspraken. Doel is om de beweeglijkheid van de prijs van landbouwproducten op de lange termijn in te dammen.

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen

Behalve prijsafspraken is het ook de bedoeling dat de boeren, de retail en de industrie vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De ketenpartijen willen afspraken maken over bijvoorbeeld het type product dat boeren leveren of over hoe vraag en aanbod het beste op elkaar kan worden afgestemd. Sommige afspraken gebeuren op Europees vlak.

Belgisch eisenpakket voor Europese Landbouwraad

De Belgische ketenpartijen willen ook met een eisenpakket komen voor de buitengewone vergadering van de Europese Landbouwraad op 7 september. De Europese landbouwministers komen dan bijeen naar aanleiding van de protestacties van boeren in diverse Europese landen. Frankrijk nam het initiatief hier voor.

Consumentenactie voor Belgische boer

De belangenbehartiger Boerenbond is tegelijk een consumentenactie begonnen om boeren te steunen. Dit kunnen consumenten doen door een petitie te tekenen op www.sosvoedselprijzen.be.

Beheer
WP Admin