Foto: Jan Willem Schouten VarkensOpinie

‘Beëindigingsregeling goed signaal aan boer en burger’

Met ROK krijgen 27 varkensbedrijven de mogelijkheid te stoppen. De regeling is een goed signaal.

De stoppers verkopen 40.000 varkensrechten. De regeling kost in totaal € 8 miljoen. De bedrijven zijn geselecteerd op grond van geurbelasting voor burgerwoningen.

Draagvlak varkenshouderij vergroten

Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij geeft met de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) uitvoering aan een actieplan uit het programma Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. De saneringsregeling beoogt het draagvlak voor de varkenshouderij te vergroten.

In totaal schreven 57 varkenshouders in. Basis voor de selectie vormen meetgegevens. Bedrijven die meedoen aan de landelijke stoppersregeling 2020 van de overheid zijn uitgesloten van deze regeling. De 27 bedrijven krijgen tot 5 januari de tijd om te beslissen.

‘De bedrijven die de meeste overlast veroorzaken, zijn het eerst aan de beurt’

De varkenshouderij geeft met de regeling een goed signaal aan de burgerij. De bedrijven die de meeste overlast veroorzaken, zijn het eerst aan de beurt. Goed is ook dat het ontwikkelingsbedrijf een marktconforme vergoeding betaalt: in regio Zuid € 128, in Oost € 90,50 per recht. De rechten gaan – met een korting – naar innovatieve bedrijven. Ook dit is een signaal aan bedrijven die verder willen.

Het kabinet reserveerde € 200 miljoen voor warme sanering van de varkenssector. Deze beëindigingsregeling kan hiervoor als pilot fungeren.

Beheer
WP Admin