Foto: Hans Knijff RundveeFoto

Bedrijfsverplaatsing na jarenlange onzekerheid

De broers Jan en Hedzer Abe de Hoop hebben in december 2017 een nieuwe stal in gebruik genomen. De aanleg van een nieuwe provinciale weg had en heeft nog altijd veel impact op de bedrijfsvoering van de Friese melkveehouders, die graag richting 120 melk- en kalfkoeien willen.

Door de aanleg van de Centrale As is de voormalige boerderij van de broers ingesloten geraakt door asfalt. De nieuwe weg en een afrit doorkruizen hun oude huiskavel. Pal voor de boerderij werd een rotonde aangelegd. Links is de oude locatie te zien (geel gearceerd). Bovenin is de nieuwe locatie zichtbaar (eveneens geel gearceerd). Foto: Hans Knijff

Jan (51) en Hedzer (49) de Hoop hebben in het Friese Hardegarijp een melkveebedrijf met 62 melk- en kalfkoeien en 55 stuks jongvee op 50 hectare. De broers verplaatsten hun bedrijf vanwege de aanleg van de Centrale As, de nieuwe weg tussen Drachten en Dokkum. - Foto's: Hans Knijff & Theo Galama

De broers zijn blij dat ze altijd hebben doorgezet en dat de stal er nu staat. Ze sluiten een hectische periode van 10 jaar af. "We kijken vanaf nu weer vooruit en hopen dat we als knelgeval worden gezien", aldus Hedzer Abe de Hoop.

Via een selectiepoort (uiterst links) kunnen de broers hun dieren automatisch separeren naar de separatieruimte en het strohok.

De melkstal is voorzien van melkmeting en geprogrammeerd voeren. Hedzer Abe de Hoop: "Het is even wennen. In de oude situatie hadden we een 2x4-melkstal." De productie is 8.500 liter, met 4,82 % vet en 3,67 % eiwit. "De productie gaat omhoog. Gezien de huidige wet- en regelgeving moeten we dat goed in de gaten houden."

De melkveehouders kozen voor een 2x10 Solidex-melkstal van DeLaval. De broers melken samen en zijn in 45 minuten klaar. Het is opvallend licht in de ruim opgezette melkstal. "Op koude dagen kunnen we de melkstal helemaal afsluiten", vertelt Hedzer Abe de Hoop.

De melkkoeien waren snel gewend aan hun nieuwe onderkomen. Voor het jongvee - afkomstig vanuit een grupstal - was het even omschakelen. "Dat geldt zeker ook voor ons", vertelt Hedzer Abe de Hoop.

Alle dieren liggen op matrassen. Tijdens de open dag (begin december) waren de naar schatting 1.000 bezoekers erg nieuwsgierig naar de ligboxen. "De meningen liepen sterk uiteen", aldus Hedzer Abe de Hoop. Ook het jongveegedeelte in de stal (rechts) is ingericht met Easyfix-boxen

De broers kozen voor de flexibele kunststof stalboxen van Easyfix. Die bevallen hen tot dusverre uitstekend. "De koeien liggen er mooi in. Ze hebben veel bewegingsvrijheid en lopen geen kwetsuren op. Ik ben niet bang dat de boxen snel versleten zijn. Er zit bovendien 10 jaar garantie op", aldus Hedzer Abe de Hoop.

De broers zijn huiverig voor gladde vloeren en kozen daarom voor de G3.3 roostervloer van Swaans beton. Dat bevalt hen uistekend. De vloer wordt schoongehouden door een Lely Discovery 90 SW-mestrobot.

In de onderbezette ligboxenstal is het opvallend rustig. De koeien hebben veel ruimte tot hun beschikking. "De Jourdain-veiligheidsvoerhekken zijn uitgerust met rubberen geluidsdempers. Die voorkomen lawaai door kletterend ijzer", aldus Hedzer Abe de Hoop.

"We hebben altijd ingezet op grondgebonden groei. Met 50 hectare onder ons bedrijf willen we graag richting 120 melk- en kalfkoeien", aldus Hedzer Abe de Hoop.

Door het infrastructurele project in hun voortuin stond het bedrijf van de broers jarenlang stil en zaten ze feitelijk op slot. De melkveehouders hadden al veel eerder vooruit willen boeren en hopen daarom in aanmerking te komen voor de knelgevallenregeling.

De stal biedt plaats aan 98 melkkoeien, 24 droge koeien en 80 stuks jongvee. Een deel van het jongvee wordt gehuisvest in de kapschuur. De broers hebben 81 fosfaatrechten. De ligboxenstal is op dit moment ten dele gevuld.

Dit is de achterzijde van het bedrijf. Links is de ruime kapschuur zichtbaar. Die dient als machineopslag. Ook een deel van het jongvee is er gehuisvest.

Op steenworpafstand van hun vorige boerderij hebben de broers een modern bedrijf uit de grond gestampt. De antracietkleurige gebouwen (stal, kapschuur en woning) vormen een mooi geheel.

De gebouwen op de vorige locatie zijn getaxeerd en verkocht aan de provincie. Met behulp van Subsidie Agrarische Bedrijfsverplaatsing (SAB) verplaatsten de broers hun bedrijf. Dit is het achteraanzicht van de nieuwe stal.

Na veel vijven en zessen bereikten de broers uiteindelijk een akkoord met de provincie over bedrijfsverplaatsing. De onteigeningsprocedure was toen al in volle gang. In december 2017 verkasten ze, nadat een bezwaarmakende buurman ook nog eens voor veel vertraging zorgde.

Het werd een verhaal van de lange adem. Intussen stond het bedrijf stil. "De onzekerheid heeft veel impact op ons gehad. Zoiets vreet energie", vertelt Hedzer Abe de Hoop.

Het duurde erg lang voordat de bedrijfsverplaatsing gestalte kreeg. Het grondverlies van de broers bleek te klein om voor een reconstructieregeling in aanmerking te komen. De provincie bleek intussen niet meer zo meegaand. "De provincie werd vanuit Brussel gewaarschuwd voor mogelijke staatssteun. Dat werkte vertragend", aldus Hedzer Abe de Hoop.

Vanuit een ander perspectief is goed te zien waar de broers vandaan komen (links) en waar ze sinds kort melken (midden). De broers hadden al in een vroeg stadium hun zinnen gezet op verplaatsing naar de huidige locatie, gelegen in 1 van hun veldkavels. De gemeente wilde er echter een bedrijventerrein inrichten. Na de crisis in 2008 bleek dat al gauw een te ambitieus plan. Foto: Hans Knijff

..In mei 2017 heeft het gebied rondom de voormalige melkveelocatie een gedaanteverwisseling ondergaan. Links is te zien dat er op dat moment al een begin is gemaakt met de stalbouw op de nieuwe locatie van de melkveehouders. Foto: Hans Knijff

Deze luchtfoto is gemaakt in oktober 2012. Rechts onderin is de voormalige boerderij van de broers De Hoop zichtbaar. Ruim 5 jaar na dato is er heel wat veranderd in de omgeving...

Beheer
WP Admin