<em>Foto: Koos Groenewold</em> VarkensOpinie

Bank pakt terecht regie in crisis varkenshouderij

Rabobank zet een bijzondere stap in zijn financieringsbeleid voor de varkenshouderij. Onrendabele varkensbedrijven krijgen financiële steun bij het stoppen.

Hoe precies is nog onduidelijk. Maar de bank heeft achter de schermen de regie genomen in het traject Vitale Varkenshouderij. Samen met partners, het ministerie van Economische Zaken en Producentenorganisatie Varkenshouder, wordt kapitaal vergaart om de noodlijdende sector grondig te saneren.

Niets doen kost op lange termijn meer

Dat de bank hierin de regie heeft genomen is lovenswaardig en deels ook uit eigen belang. Niets doen kost de bank op de lange termijn heel veel geld met het afschrijven van risico volle kredieten. In de eerste plaats bij de vele noodlijdende varkenshouderij bedrijven, maar ook van de toe- en afnemers staat de toekomst hierbij op het spel. Tot slot heeft de bank ook zelf meegewerkt aan de overkreditering van de sector als geheel.

Hoe wordt het geld in de praktijk aangewend?

Volgens de laatste informatie is er nu minimaal €200 miljoen beschikbaar. Een flinke som geld, maar is nog geen garantie dat de varkenssector er als geheel beter van wordt. Het gaat er nu om hoeveel van dit medicijn beschikbaar komt en in de praktijk wordt aangewend. Een sloopregeling met een vergoeding per vierkante meter zal vooral kleinere, licht gefinancierde varkensbedrijven over de streep trekken die al wilden stoppen. Het helpt de slecht renderende blijvers nog niet meteen aan een betere concurrentie positie.

Beheer
WP Admin