In de teelt van zaaiuien is de uitbreiding van vorig jaar (+11,3%) voor het grootste deel weer tenietgedaan. - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Areaal zaaiuien krimpt 9,3%

Het areaal zaaiuien is dit jaar met 9,3% geslonken naar 27.320 hectare. Ook staan er minder plantuien; -4,7% naar 8.760 hectare.

Dat blijkt uit de Landbouwtelling waarvan het Centraal Bureau voor de Statistiek de voorlopige resultaten bekend heeft gemaakt.

In de teelt van zaaiuien is de uitbreiding van vorig jaar (+11,3%) weer voor het grootste deel teniet gedaan. De teruggang in oppervlakte komt niet onverwacht. De concurrentie van andere gewassen is groot. De hogere prijzen van de granen hebben ertoe geleid dat uien daarvoor werden ingeruild. En er worden ook weer meer consumptieaardappelen geteeld.

Areaal aardappelen groeit licht

Het totale areaal aardappelen is met 2% uitgebreid. Dat terwijl er minder pootgoed (-1,1%) en zetmeelaardappelen (-3,9) zijn geplant. De teelt van consumptieaardappelen groeit dit jaar met 7,7% naar 76.860 hectare. Daarmee is deze teelt weer terug op het niveau van voor 2021. Vorig jaar slonk deze teelt nog met 7% na de grote afzetproblemen als gevolg van corona.

Het totale areaal akkerbouw is met 2% toegenomen naar 536.230 hectare. Er is vooral meer gerst (+23%) gezaaid. Hoewel de totale oppervlakte aan akkerbouwgewassen groter is dan in de afgelopen jaren, is het areaal zo’n 15% afgenomen ten opzichte van 2000.

Helft akkerbouwers teelt aardappelen

Opvallend is ook dat er dit jaar weer wat meer boeren akkerbouwgewassen telen op hun bedrijf. Van de 19.140 bedrijven met akkerbouwteelten teelt de helft aardappelen. Dit jaar zijn er meer telers van consumptieaardappelen (+4,8%) en minder pootgoedtelers (-1,3%) en zetmeelaardappeltelers (-2,5%).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief graanmarkt en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin