De Autoriteit Diergeneesmiddelen meldt in zijn jaarlijkse update dat het antibioticagebruik in de veehouderij in de meeste sectoren afgelopen jaar stabiel is gebleven. – Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Antibioticagebruik stabiel, SDa wil focus op grootverbruikers

Het antibioticagebruik in de veehouderij is in de meeste sectoren afgelopen jaar stabiel gebleven, rapporteert de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in zijn jaarlijkse update. De verkoop van antibiotica steeg licht in 2023, met 4,5%. Daarmee komt de totale afname van de antibioticaverkoop ten opzichte van referentiejaar 2009 nu uit op 76,4%.

SDA noemt de resultaten overwegend positief, en zegt dat veel veehouders het antibioticagebruik nu op een aanvaardbaar niveau hebben. Daarom ligt de focus komende jaren vooral op bedrijven die structureel fors meer antibiotica gebruiken dan gemiddeld, en op dierenartsen die structureel meer antibiotica voorschrijven dan hun collega’s. Dat laatste is vooral in enkele sectoren te zien, zoals bij reguliere vleeskuikens, speenbiggen, vleeskalveren en kalkoenen, meldt SDa.

SDa verwacht dat een verdere landelijke afname van het antibioticagebruik nog mogelijk is door te focussen op reductie van het gebruik bij bedrijven waar relatief veel antibiotica ingezet worden.

Antibioticagebruik in kalkoenhouderij verminderd

In de kalkoenhouderij is het antibitiocagebruik sectorbreed afgelopen jaar nog wel fors verminderd. Het gebruik daalde hier met 34,2% ten opzichte van 2022. In de kalverhouderij en konijnenhouderij daarentegen nam het antibioticagebruik vorig jaar juist toe, met respectievelijk 7,6% en 8,5%.

SDa gaat dit jaar onderzoeken of benchmarkwaarden vastgesteld kunnen worden voor de sectoren die deze nog niet hebben. Die benchmarkwaarden geven aan wat aanvaardbaar gebruik is.

Onduidelijkheid bij geitenhouderij

Daarnaast trekt SDa aan de bel over de cijfers die de geitenhouderij aanlevert. Aantallen bedrijven komen niet overeen met andere cijfers hiervan. Volgens SDa zijn er problemen met de kwaliteit van de gegevens uit de geitensector en zijn deze niet volledig. De autoriteit publiceert daarom alleen cijfers over de melkgeitenhouderij, en niet over andersoortige bedrijven. Geitenhouders, dierenartsen en de overheid moeten in actie komen om het hiaat in deze cijfers op te lossen.

Beheer
WP Admin