AkkerbouwNieuws

Amper een vijfde van de aardappeloogst is nog vrij

Zoetermeer – De nationale februarimeting van de aardappelvoorraad bij de telers heeft uitgewezen dat ze van de hoofdoogst 2014 nog net geen vijfde, om precies te zijn 18,7 procent, vrij verkoopbaar over hebben. Het gaat om een volume van 730.000 ton.

In de schuren lag ten tijde van de meting (medio februari) ook nog een hoeveelheid à 520.000 ton aardappelen die weliswaar nog niet afgeleverd maar al wel verkocht was. De peiling, onder 415 telers die samen ruim 11 procent van het totale areaal vertegenwoordigen, wijst op een vlotte aflevering van de aardappelen in het lopende seizoen.

Er was medio februari al 2,65 miljoen ton ofwel 68 procent van het totaal afgeleverd, tegen een vijfjarig gemiddelde van 2,06 miljoen ton (57 procent van de gemiddelde oogst). In absolute tonnen was het ten opzichte van gemiddeld een verschil van bijna 590.000 ton aardappelen die tot aan de peildatum 15 februari extra zijn afgeleverd. Er was van meet af aan ook veel beschikbaar.

Volgens de rapportage van het Bureau Aardappelmarkt Informatie, dat nu valt onder auspiciën van de Brancheorganisatie Akkerbouw, is de bruto hoofdoogst ruim 3,9 miljoen ton groot geweest. Dat is iets meer dan in november nog werd gemeld en komt neer op 53,1 ton per hectare. Er is volgens BAI dus 290.000 ton meer geoogst dan het vijfjarig gemiddelde. De tarra in al wat afgeleverd is, bedroeg volgens de peiling circa 10 procent. Dat was in het voorgaande seizoen 7,5 procent.

Beheer
WP Admin